Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Zákon překračuje  rozumnou míru regulace

Zákon překračuje rozumnou míru regulace

20.1.2017

Vystoupení senátora Zdeňka Nytry k Návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v Senátu dne 19. 1. 2017.

Zákon má v podstatě dvě části, zjednodušeně řečeno jedna se týká kouření a druhá regulace alkoholu. Zastánci zákona mluví pouze a jenom o části regulující kouření. O části regulující alkohol se v podstatě nezmiňují.

V žádném případě nejsem odpůrcem určité míry regulace, ale domnívám se, že veškerá diskuse je tady proto, že v Poslanecké sněmovně byla   překročena míra rozumné regulace..

Koalice si  z  tohoto zákona   udělala asi nejdůležitější zákon  volebního období. Svědčí o tom například projednávání u nás ve výboru, ale také návrh kolegy Hampla na to, aby se Senát tímto zákonem nezabýval. To znamená, že není ochota podpořit i logické a z mého pohledu rozumné pozměňovací návrhy, které by upravily hlavně část regulující požívání alkoholu..

Jako kuřák opravdu nemám problém s regulací. Konečně pan senátor Plaček zákon podporuje a uvedl příklad z Hrabyně. Uvedu příklad z Prahy, i když jsem z Ostravy. Byl jsem minulý týden na obědě v malé restauraci a na každém stole byla cedulka ? Vážení hosté, od 1. 11. je tato restaurace nekuřácká. Doufáme, že oceníte ... atd. atd.? A šlo to i bez zákona, bez paragrafu.

Nedomnívám se, že zákon by měl mít paragrafy, o kterých dopředu víme, že nejsou  kontrolovatelné.  Policie přestane kontrolovat rychlost a dálniční nálepky a bude se zaměřovat na to, jestli šofér kouří nebo někdo v autě kouří?  Jestli to bude kontrolováno ve stylu, že některý kuřák vyhazuje nedopalky z okna, některý si je nechává v popelníku. Jak to budeme kontrolovat, když on včera kouřil a nedopalek nechal v  popelníku a dneska ho policista zastaví a bude podezřelý z toho, že kouřil v autě.

Je  to stejné jako s  argumentem, že některá ustanovení při regulaci alkoholu platí už od roku 2005, resp. s účinností od roku 2006, a všichni víme, že se nedodržují, protože to je právě problém § 11 odst. 6 a 7, kdy přenášíme odpovědnost za konání jednotlivců na někoho jiného.

Ještě ke kouření v autu. Neumím  si představit, že bych kouřil v autě, kde vezu dítě. Ale také si neumím představit, jak to bude kontrolováno.  Člověk, který bude kouřit, když veze své dítě, patří do úplně jiného zdravotnického zařízení, kde shodou okolností zrovna tento zákon umožňuje kouření. A na speciálním oddělení tohoto zdravotnického zařízení bude moci kouřit. To je paradox.

Nejsem vůbec přesvědčen o tom, že tak jak je zákon postavený, splní hlavní cíl, aby se omezilo kouření u dětí do 15 a 18 let, protože tato věková kategorie mívá tendence vzdorovat nám dospělým, a co je zakázáno, to chutná líp. Tady si také myslím, že se zákon míjí účinkem.

A  paní Bc. Hladíkové , od které  jsme  dostali všichni e-maily, bych chtěl vzkázat, že jsem nikdy neměl od tabákové lobby nebo firmy žádnou materiální anebo nemateriální výhodu.  Naopak jako kuřák sponzoruji nejenom tabákové firmy, ale i tento stát. Přesto bych neměl problém, kdyby zákon byl rozumně upraven, tento zákon podpořit. Děkuji.

Další články v kategorii