Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Z Pompeova projevu v českém Senátu čišela síla

Z Pompeova projevu v českém Senátu čišela síla

18.8.2020

Dne 12. srpna 2020 americký ministr zahraničních věcí Michael Pompeo ve svém silném projevu v Senátu PČR striktně odsoudil čínskou politiku. „Češi a Američané jsou si podobní v touze po svobodě a demokracii,“ řekl hned na úvod ministr Michael Pompeo.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil zahájil senátní návštěvu Michaela Pompea upomínkou na Havlův projev v americkém kongresu před třiceti lety, kdy český prezident kongresmanům děkoval za podporu demokracie v totalitních zemích, což Evropě přineslo více svobody a posílení evropského ducha. Za symbolickou označil Miloš Vystrčil také skutečnost, že právě třicet let od Havlova projevu vystoupí v českém Senátu, který je nejsvobodnější a nejdemokratičtější instituci v České republice, významný americký politik a ministr zahraničních věcí. Navíc v době, kdy svobodný duch Evropy oslabuje. 

„Evropa by měla začít klást větší důraz na to, aby obhajovala své hodnoty a své demokratické principy, aby více dbala o svoji suverenitu, nezávislost a svébytnost,“ řekl Miloš Vystrčil během slavnostního uvítání amerického ministra.

„Jsem velmi rád, že zde dnes můžu být,“ to byla první slova Michaela Pompea. Ten dále rozvedl myšlenku, že ho s Českou republikou pojí skutečnost, že stát, ze kterého pochází a kterým je Kansas, byl v 19. století magnetem pro přistěhovalce z Čech i Moravy. Dodnes je možné najít v Kansasu nedaleko města Wichita farmářskou lokalitu nazvanou Plzeň. Potomci Čechů také v Kansasu stále udržují tradici českých festivalů, které pořádají v malých městech. „Češi do Ameriky přicházeli, usadit se a najít lepší život,“ řekl Pompeo a pokračoval: „O Kansasu je známo, že je tam úrodná půda a také kýžená svoboda, kterou Amerika vždy slibovala svým občanům. Češi znají svobodu. Svoboda je silné přetrvávající pouto mezi našimi dvěma úžasnými zeměmi.“

Pompeo dále zmínil dohodu podepsanou v Pittsburghu roku 1918, pád železné opony v Česku a ocenil zde vznik svobodných médií po Sametové revoluci. Nezapomněl také zdůraznit, že jako člen americké dolní sněmovny v roce 2014 byl ve sněmovně přítomen u slavnostního umístění busty Václava Havla. Před třiceti lety byl Václav Havel prvním politikem z bývalého východního bloku, který hovořil na společném zasedání obou komor amerického Kongresu. „Pouze ti nejvýznamnější státníci dostanou možnost zde vystoupit,“ řekl Pompeo.

Dále se americký ministr zahraničních věcí dostal k palčivému tématu současných totalitních režimů. Dle Pompea totiž autoritářské režimy od roku 1989 nezmizely. Česká zkušenost byla podle jeho slov předzvěstí toho, čemu čelí i další národy v Evropě. Rusko pokračuje ve snahách podkopávat českou demokracii a bezpečnost prostřednictvím dezinformačních kampaní a kybernetických útoků. Snaží se dokonce přepisovat českou historii.

„Dnes je ale ještě větší hrozbou Komunistická strana Číny svou politikou donucování a kontroly. V České republice jsme svědky vlivových kampaní proti politikům a bezpečnostním silám, objevují se krádeže průmyslových dat, která Češi získali díky své inovativnosti a kreativitě, vidíme využívání ekonomického vlivu k potlačování svobody. Tady se nejedná o tanky a pušky, v tom je velký rozdíl. Komunistická strana Číny přijímá odvetná opatření proti nevinným skupinám lidí, když jí někdo odporuje. Hanebně zrušili zájezd pražské filharmonie do Pekingu kvůli něčemu tak prostému, jako byla snaha primátora upevnit styky s Taiwanem. Šanghaj zrušila svou spolupráci s Prahou poté, co město podepsalo partnerskou smlouvu s městem Taipei,“ popisuje Pompeo americký pohled na události posledních měsíců u nás.

„Všichni to vidíme. Komunistická strana Číny využívá ekonomický vliv k nátlaku na jiné země. Váš svobodný tisk udělal skvělou práci a informoval o těch hrubých výhrůžkách ve věci dopisu, který obdržel bývalý předseda českého Senátu. V dopise stálo, že české firmy, které mají ekonomické zájmy v Číně, budou muset za návštěvu platit. To je v hlubokém rozporu se všemi našimi hodnotami. Komunistická strana Číny lže a ty, kteří se snaží mluvit pravdu, nechá zmizet.

Pak tu máme tragédii, která se odehrává v Hongkongu, kde jsou jeho občanům předčasně upírány svobody. Vidíme pokusy o dominanci v Jihočínském moři. Vidíme milion muslimských Ujgurů držených v internačních táborech v provincii Sin-ťiang. Toto je hanebná skvrna na lidských právech, podporovaná společnostmi jako je Huawei.

Mohlo by se jednoduše říci, že Čína je jen takové přechodné ohrožení, ale doufám, že všichni víte, že tomu tak není. Čínský režim má stejné marxisticko – leninské jádro jako měl sovětský režim a možná ještě tvrdší. Strana vždy klade na první místo sebe. Její činy pramení z ideologie. A je paranoidní, co se týče svobodných společností, jako jsou naše. To, co se teď děje, není studená válka verze 2.0. Čelit čínské hrozbě je v mnoha ohledech mnohem těžší. Komunistická strana Číny je již zapletena do našich ekonomik, naší politiky, našich společností takovým způsobem, jak Sovětský svaz nikdy nebyl. A nevypadá to, že by Peking v blízké budoucnosti změnil kurz, i když doufat můžeme.

Jak nám kdysi připomněl prezident Havel, nesmíme se propůjčit životu ve lži, ale životu v pravdě. A tady je pravda: Čínská světová dominance není nevyhnutelná. Jsme sami strůjci svých osudů. Svobodné společnosti byly vždycky přitažlivější. Vaši lidé to vědí. Naši lidé to také vědí. A tohle je vůbec ta nejlepší zpráva z toho všeho: Svobodymilovní lidé po celém světě jsou odhodláni bránit svůj způsob života a jejich odhodlání narůstá. Vidím to všude, kam přijdu.

Na svobodě musíme pracovat všichni. Máme povinnost mluvit k našim lidem jasně a otevřeně a beze strachu. Musíme čelit komplexním otázkám, které tato výzva představuje, a musíme tak učinit společně. Musíme vysvětlovat to, co si myslím, že ti z nás, kteří vyrostli v jiné době, vědí. Musíme přiblížit našim občanům cenu, kterou svobodné společnosti zaplatí, pokud se s tou hrozbou nevypořádají. Musíme vysvětlit, jak musíme prověřovat čínské investice a proč to musíme dělat. A musíme s nimi hovořit o tom, jaká spojenectví mezi USA a Evropou i po celém světě musíme vybudovat a jak se musíme zreorganizovat, abychom odolali a vzdorovali této hrozbě.

Váš národ, stejně jako další národy, které trpěly za železnou oponou, to ví. Víte nejlépe, jak hluboce komunisté společnost zruinují a utlačují. Všichni jste toho byli svědky, nebo jste to slyšeli od generací lidí před vámi. Naše země musejí spolupracovat a všechny probudit. Musíme jim pomoci.

Žádám vás naléhavě, vás, zástupce českého lidu, seberte veškerou odvahu a zasaďte se o suverenitu a svobody své i svých spoluobčanů, kteří je požadovali na ulicích Prahy v roce 1968, v dokumentu Charty 77 a na Václavském náměstí v roce 1989. Váš lid má příležitost ukázat celé Evropě, co to znamená být průkopníkem svobody. A musím říct, že už to v mnoha ohledech děláte.

Vězte, že Amerika vás podporuje a vždycky bude. Vždycky budeme stát po boku svých bratří a sester v boji za svobodu,“ zakončil svůj projev v českém Senátu ministr zahraničních věcí Spojených států amerických Michael Richard Pompeo.

Zdeněk Nytra, 18. srpna 2020

Foto a zdroj: Senát PČR


Další články v kategorii