Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Senát je znepokojen, že vláda odmítá řešit premiérův střet zájmů

Senát je znepokojen, že vláda odmítá řešit premiérův střet zájmů

8.1.2021

Senát na své včerejší 4. schůzi podpořil usnesení senátní komise pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků, které vyzývá vládu, aby ministerstva požadovala po společnostech, jejichž skutečným majitelem a ovládající osobou je p ř e d s e d a v l á d y Č R, neoprávněně vyplacené dotace zpět tak, aby příslušné břemeno plynoucí z finančních oprav nebylo přesunuto na české daňové poplatníky.

Senát: 

1. Bere velmi vážně informace obsažené v dopise zaslaném Evropskou komisí českým úřadům v říjnu 2020, ve kterém Komise odpovídá na reakci českých úřadů z května 2020 na finální auditní zprávu k šetření č. REGC414CZ0133. Dále Opakovaně konstatuje, že předseda vlády ČR Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že současná česká právní úprava neumožňuje efektivně řešit střet zájmů veřejných funkcionářů, že existují významné nedostatky v systému rozkrývání skutečných majitelů příjemců prostředků z veřejných rozpočtů a chybí jejich efektivní kontrola.

2. Je hluboce znepokojen skutečností, že jak předseda vlády, tak vláda odmítají řešit problém střetu zájmů předsedy vlády ČR Andreje Babiše, což má negativní dopad na reputaci České republiky v zahraničí a důvěru občanů ve způsob, kterým veřejné orgány nakládají s prostředky z veřejných rozpočtů, zejména pak vzhledem ke společnostem, jejichž skutečným majitelem a ovládající osobou je předseda vlády ČR;

3. Považuje za zcela zásadní, soulad zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů s nařízením (EU) č. 2018/1046, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie. Dále soulad kontrolních systémů uplatňovaných v České republice s články 36 a 61 nařízení (EU) č. 2018/1046. Za třetí pak i souladné provedení směrnic (EU) č. 2015/849 a (EU) č. 2018/843 (čtvrtá a pátá směrnice o praní peněz a financování terorismu), včetně ustanovení o transparentnosti skutečného majitele.

4. Vyzývá vládu ČR, aby příslušná ministerstva požadovala po společnostech, jejichž skutečným majitelem a ovládající osobou je předseda vlády ČR, neoprávněně vyplacené dotace zpět tak, aby příslušné břemeno plynoucí z finančních oprav nebylo přesunuto na české daňové poplatníky nebo aby notifikovala Evropskou komisi ohledně veřejné pomoci poskytnuté v podobě uvedených dotací společnostem, jejichž skutečným majitelem a ovládající osobou je předseda vlády ČR, za účelem posouzení souladu této veřejné pomoci s vnitřním trhem EU. Dále aby informace uvedené v dopise Evropské komise byly reflektovány ze strany platebních orgánů i poskytovatelů dotací či zadavatelů veřejných zakázek.

Celé usnesení komise ZDE


Zdeněk Nytra

předseda Senátorského klubu ODS a TOP 09

Další články v kategorii