Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Projev v Poslanecké sněmovně 16. června 2020 ke změnám daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru

Projev v Poslanecké sněmovně 16. června 2020 ke změnám daňových zákonů v souvislosti s výskytem koronaviru

16.6.2020

"Vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo.

Paní ministryně před chvílí shrnula, proč tady stojím. Jak řekla, vůči daňovému balíčku který jste schválili před čtrnácti dny nebyla v Senátu připomínka, ani diskuze, my jsme do této předlohy jen vložili samostatnou část týkající se novely zákona č. 159 z roku 2020 o kompenzačním bonusu.

V Senátu jsme přivítali kvalitní návrh vlády z pondělí minulého týdne. Jak řekla paní ministryně, my jsme ho v rámci urychlení legislativního procesu do písmene a do tečky přepsali do pozměňovacího návrhu. Já si myslím, že není důležité si teď měřit velikost ega, kdo má větší zásluhu na pomoci obcím, protože malé obce dnes strádají, vláda připravila kvalitní návrh, senát ho přeměnil do pozměňovacího návrhu na je a vás jestli ho dnes schválíte a ukončíme tímto legislativní proces.

Tímto bych Vás chtěl o tento krok velice požádat v zájmu našich obcí a měst."

Po následující diskusi a hlasování Poslanecká sněmovna pozměňovací návrh jednohlasně přijala.


Zdeněk Nytra, 16. června 2020


Další články v kategorii