Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Policejní kompetence pro inspektory ČOI ?

Policejní kompetence pro inspektory ČOI ?

11.7.2017

Na úvod: ČOI ze zákona kontroluje bezpečnost výrobků, jakost zboží, používání ověřených měřidel, dodržování podmínek pro poskytování určitých služeb, povinná označení výrobků, spotřebitelské úvěry a další.

Poslanecký návrh zákona počítá s těmito kompetencemi:


1. inspektor bude moci jednat pod změněnou identitou a využít krycí prostředek sloužící k zastírání skutečné totožnosti osoby, k zabránění vyzrazení její činnosti nebo zastírání činnosti České obchodní inspekce

 

2. inspektor je oprávněn  zjednat si v souvislosti s výkonem kontroly přístup do staveb, dopravních prostředků, na pozemky a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba anebo jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, včetně otevření uzavřených prostor

 

Z diskuse:

 

Poslankyně Jana Černochová, ODS: lidé, kteří nejsou příslušníky ozbrojených ani bezpečnostních sborů, budou mít de facto neomezené právo někoho kontrolovat, dokonce v utajení, v převlecích, s identitou, která jim bude poskytována v rámci nějakého krytí

 

Ministr J. Havlíček, ČSSD, předkladatel zákona: nepovažujeme za spravedlivé a za etické, abychom kontrolory ČOI vystavovali povinnosti předkládat vlastní občanský průkaz s uvedením svého jména, bydliště nebo konkrétních rodinných příslušníků

 

Poslanec Robert Váňa, ČSSD: my dáváme inspektorům České obchodní inspekce v podstatě pravomoci agentů zpravodajské služby; my na lékárnických vahách vyvažujeme pravomoci pro zpravodajské služby, abychom nepřekročili hranici, kdy narušíme svobody občanů, a zde jsme se dostali do končin, které jsou vyhrazeny pro PČR a zpravodajské služby; je otázka, zda tento nástroj není příliš silný pro ČOI, když žádný jiný orgán, který se zabývá bojem s přestupky, takovouto pravomoc nemá

 

 Poslanec Bohuslav Svoboda, ODS: vytváříme novou bezpečnostní složku. Novou složku, která bude fungovat naprosto bez jakékoliv kontroly; jak budou ti lidé vybíráni? Jakou budou mít zodpovědnost? Jak budou kontrolováni? Jestliže ČOI má oblast, která je riziková, kde se pohybují zločinci, musí tam jít policie

 

 

  Předpokládám zásadní diskusi, protože dávat inspektorům ČOI větší pravomoci než tajné službě, mi přijde už za hranou. A navíc, dovídám-li se z důvodové zprávy, že „zárukou proti zneužívání institutu krycích prostředků a vstupu do prostor je obecné právo kontrolované osoby podat žalobu v rámci správního soudnictví.“  Trochu málo, že ano…

 

 

 


Další články v kategorii