Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Miloš Vystrčil:  Na Taiwan pojedu

Miloš Vystrčil: Na Taiwan pojedu

9.6.2020

„Můj závěr je, že na Taiwan pojedu,“ prohlásil dnes dopoledne Miloš Vystrčil na tiskové konferenci v Senátu Parlamentu ČR. Dále poděkoval všem senátorům napříč všemi kluby za významnou podporu a uvědomění si skutečnosti, že český senát je tělesem, které hájí svobodu, demokracii a nezávislost a je schopen myslet na budoucnost této země, i když to v daný okamžik není populární.

Důvody k cestě jsou podle Miloše Vystrčila dva. Zaprvé je přesvědčen, že je to správné z hlediska hospodářského a ekonomického rozvoje ČR, rozvoje vzdělání, vědy i kultury. Cesta také podpoří principy vzájemného chování demokratických zemí, které stojí o to být si navzájem skutečnými partnery.  

Druhý důvod je dle Miloše Vystrčila tak zvaně vnitrostátní. „Díky otázkám o mé cestě na Taiwan se ukázalo, že se nám do České republiky vrací střet hodnot, za které jsme v roce 1989 bojovali. Střet mezi základními hodnotami a principy, na kterých tady fungujeme, tedy střet suverenity, nezávislosti, vlády práva, svobody a demokracie s něčím, co jsem nazval počítáním grošů. Buď budeme držet své hodnoty a principy, nebo budeme počítat groše. Pokud já pojedu na Taiwan, tak se tím přikláním k tomu, abychom dodržovali své hodnoty a principy, a abychom přestali počítat groše, protože bychom jednou mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme.“

Celý tiskový briefing je možné shlédnout tady:Tiskový briefing předsedy Senátu Miloše Vystrčila ze dne 9. června 2020


Zdeněk Nytra, 9. června 2020


Další články v kategorii