Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Kompenzace "kompenzačního bonusu" obcím

Kompenzace "kompenzačního bonusu" obcím

17.9.2020

V úterý 16. června 2020 Poslanecká sněmovna drtivou většinou schválila pozměňovací návrh Senátu k „daňovému balíčku“. Tento pozměňovací návrh navrací obcím 1 200 Kč na občana, tedy finanční prostředky, o které byly a jsou kráceny rozpočty obcí v souvislosti s vyplácením tzv. kompenzačního bonusu OSVČ a malým s.r.o.

Celá situace vznikla v souvislosti se způsobem, který navrhlo a prosadilo Ministerstvo financí jako způsob vyplácení kompenzačního bonusu (zákon č. 159/2020 Sb.), tedy že tento bude vyplácen z vratky daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Trochu skryt ale zůstal fakt, že v tomto případě se jedná o sdílenou daň, na jejímž výtěžku se podílí i obce (23,58 %) a kraje (8,92 %), takže při předpokládané celkové sumě tohoto opatření po dvou novelizacích (rozšířením doby nároku a okruhu oprávněných žadatelů) 45 mld. Kč by dopad na obce činil cca 11 mld. Kč a na kraje 4 mld. Kč.  

Někteří senátoři, zejména Vladislav Vilímec a Tomáš Goláň, na tuto skutečnost od prvopočátku upozorňovali. Přitom obce a kraje vydatně a nezištně pomáhaly řešit nastalou mimořádnou situaci a byly to právě tyto územní samosprávné celky, které s pomocí přispěchaly nejdříve a nejúčinněji. Jelikož vláda nejevila snahu řešit tento dopad na rozpočty obcí a krajů, připravili jsme návrh zákona, který by tento dopad kompenzoval, a to ve výši 1 000 Kč na obyvatele obce a 400 Kč na obyvatele kraje.

Přestože jsme se zabývali i čtyřmi největšími městy ČR, která mají v rámci zákona o Rozpočtovém určení daní zvláštní postavení, nakonec byl v zájmu rychlého a jednoduchého řešení zvolen princip shodné částky – pro obce následně upraven pozměňovacím návrhem senátora Michaela Canova na 1 100 Kč.

V pondělí 8. června 2020 vláda překvapivě přijala usnesení, kterým schválila návrh zákona přiznávajícího obcím kompenzaci ve výši 1 200 Kč s tím, že krajům bude tento dopad kompenzován cestou SFDI a z prostředků Evropské unie prostřednictvím IROP. Nato jsme okamžitě začali jednat s jednotlivými senátorskými kluby a nakonec se nám podařilo dojít k dohodě, že návrh našeho zákona upravíme přesně ve znění vládního návrhu, a to zejména z důvodu urychlení a posílení jistoty obcí, že tyto prostředky, o které způsobem vyplácení Kompenzačního bonusu přišly, v reálném čase dostanou zpět.

Proto jsme připravili pozměňovací návrh k senátnímu tisku č. 267 – daňovému balíčku, kam jsme vložili novou, samostatnou část, která přiznává obcím ve lhůtě dvou měsíců od nabytí účinnosti částku 1 200 Kč na občana. A tento pozměňovací návrh byl na zasedání Senátu dne 11. června 2020 přijat 64 hlasy ze 66 přítomných senátorů.

Toto řešení ale neznamená, že bychom kraje hodili tzv. přes palubu. Bohužel se ale projevila značná nejednotnost v rámci Asociace krajů, kdy její zastupující předseda deklaroval spokojenost s vládou navrhovanou kompenzací, ovšem jiní hejtmani (přede - vším Libereckého a Pardubického kraje) ve shodě s některými senátory (Vladislav Vilímec, Michael Canov, Martin Červíček a další) s tímto postupem nesouhlasili.

Proto upravený návrh zákona (kompenzace krajských rozpočtů ve výši 500 Kč na občana) Senát projednal na červencovém plénu, kdy svým hlasováním stvrdil, že trvá na kompenzaci pro kraje jako náhradě za již vyplacené příspěvky živnostníkům kvůli dopadům pandemie. Co se týče rozpočtu obcí, ke konci svého vystoupení v Poslanecké sněmovně jsem uvedl: „Já si myslím, že v podstatě není důležité poměřovat si velikost ega, kdo má zásluhu na pomoci obcím, protože hlavně malé obce dneska opravdu, co se týká rozpočtu, velice strádají. Vláda připravila kvalitní návrh, Senát ho přeměnil do pozměňovacího návrhu a je na vás, jestli dneska tento návrh schválíte a vlastně tím ukončíme legislativní proces. Tímto bych vás chtěl o tento krok v zájmu našich obcí a měst velice požádat.“

Při následném hlasování o senátním návrhu, tedy o kompenzaci obecních rozpočtů ve výši 1 200 Kč na obyvatele, hlasovalo pro 179 přítomných poslanců, žádný nebyl proti.

Zdeněk Nytra

místopředseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí


(Zdroj: Senát PČR)


Další články v kategorii