Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Komentář senátora Nytry: Problematika auditů a „Kauzy Babiš“

Komentář senátora Nytry: Problematika auditů a „Kauzy Babiš“

20.2.2020

Audity, resp. jejich výsledky, tak jak je zatím známe, jsou nejen problém samotného pana premiéra, ale hlavně České republiky jako takové. A v neposlední řadě i všech úředníků, ministry počínaje a referenty konče, kteří se na přidělování dotací podíleli a podílí. Ve snaze získat nadhled a dostatek informací byla v červnu 2019 založena Dočasná komise Senátu k návrhům auditních zpráv, jež by měla zpracovat konečnou zprávu ke „kauze Babiš“. Vzhledem k problematické komunikaci s ministerstvy byl v listopadu prodloužen mandát komise do konce tohoto funkčního období.

Když na přelomu května a června 2019 dorazily do České republiky dvě předběžné auditní zprávy z Evropské komise (EK), jedna týkající se čerpání dotací z operačních programů, druhá čerpání zemědělských dotací, strhla se ve veřejném prostoru nejen velká mediální válka mezi vládou a opozicí, ale rovněž velká spousta informací, polo-informací a případně i nepravd.

Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč Senát Parlamentu ČR na svém 9. zasedání 13. června 2019 zřídil Dočasnou komisi Senátu k návrhům auditních zpráv. Základním úkolem této komise je, zjednodušeně řečeno, podat Senátu informaci o poskytování dotací včetně závěrů auditních zpráv.

Komise po celou dobu své činnosti až doposud hraje poněkud nedůstojnou hru se zainteresovanými ministry o poskytnutí těchto předběžných zpráv, reakcí české strany na ně a konečných auditních zpráv. A to přesto, že jejich neposkytnutí je, nejen dle mého názoru, v rozporu s Jednacím řádem Senátu. Navíc spousta informací se pohybuje ve veřejném prostoru. Jediným, kdo naší žádosti vyhověl, je aktuálně pan primátor hlavního města Prahy, který nám poskytl závěrečnou zprávu k auditu zabývajícím se čerpání z operačních programů.

Komise se v roce 2019 sešla celkem sedmkrát a již v průběhu října na zasedání Senátu jsem předložil předběžnou zprávu, která konstatuje, že komise došla k předběžnému závěru o střetu zájmu pana předsedy vlády Andreje Babiše. Tento závěr vychází ze skutečnosti, že přestože pan předseda převedl své podniky (zjednodušeně Agrofert) do dvou svěřenských fondů, nenaplnil tím ale podmínky českého zákona a nařízení Evropské komise o střetu zájmu. Pan premiér totiž nejenže jmenoval správce těchto fondů, ale rovněž jim stanovil úkoly, může je kdykoli odvolat, je jediným obmýšleným těchto fondů a navíc jeho manželka je jedním (tím nejdůležitějším) z protektorů.

Toto je ale pouze jakýsi prazáklad celé „kauzy“. Problém by nenastal, kdyby byly žádosti o poskytnutí dotací a investičních pobídek řádně a do důsledku posuzovány. Bohužel tomu tak, jak je uvedeno v auditních zprávách, není. Nejen že není dostatečně důsledně dohledáván konečný vlastník (beneficient), ale u některých projektů je nedostatečná auditní stopa, případně tato chybí vůbec. Stanovování podmínek čerpání a následné hodnocení žádostí je mnohdy netransparentní. To vše může, a obávám se, že bude, mít za následek neproplacení či požadavek na vrácení již poskytnutých dotací ze strany EU, a to u operačních programů v řádu stovek milionů, u zemědělských dotací o řád výš.

O to znepokojující je fakt, že vláda a jednotliví zainteresovaní ministři nejenže neakceptovali výzvu Senátu, aby v rámci předběžné opatrnosti a v zájmu minimalizace škod v neprospěch České republiky do vyřešení otázky střetu zájmu Andreje Babiše pozastavili proplácení dotací subjektům skupiny Agrofert, ale například Státní zemědělský intervenční fond je proplácet začal. A to navíc s argumentem, že na jím vyplácené prostředky se jak český zákon, tak nařízení EK nevztahují.

Takže zde máme dvě zásadní otázky, na které se budeme snažit v nejbližší době najít odpovědi:

1. Naplnil pan Andrej Babiš převedením Agrofertu do svěřenských fondů ustanovení zákona a nařízení EK o střetu zájmu?

2. Je argument, že se na prostředky vyplácené prostřednictvím fondu (a tady se nemusí jednat pouze o ten zemědělský, ale i o dopravní infrastruktury, životního prostředí atd.) nevztahuje zákon o střetu zájmu správný a česká legislativa má v tomto směru povážlivou mezeru, nebo je to pouze chybná interpretace? Nejen na tyto otázky budeme hledat v letošním roce odpovědi.


Zdeněk Nytra

předseda Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv


(Časopis senát, 1/2020)

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/93975/78810Další články v kategorii