Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Jednejte  seriózně a podle práva. Nestrašte!

Jednejte seriózně a podle práva. Nestrašte!

28.4.2017

Úvodem osobní zkušenost z posledních dní:  Maďarsko je v našich médiích líčena jako  země, kterou chce Orbán vyvézt z EU.  Neodpovídá to realitě: maďarská vláda hledá řešení, a to nejen problémů s migrací, která by byla úspěšná v rámci práv a povinností členské země EU. To, že má jiný názor než vláda německá či třeba italská, není žádný zločin.  Na konci přece musí být dohoda všech se všemi. Tečka.

Senátorský klub ODS má  konkrétní představu,  jaká by měla být pozice  české vlády při jednání o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU /brexit/. - Plný text viz níže.

A jaká by měla být EU?- Není v našem zájmu být součástí dluhové unie (eurozóna), uprchlické unie a antiamerické unie. Požadujeme návrat k rozumné energetické politice, která nezahubí náš průmysl, konec ideologie multikulturalismu a obranu Schengenského prostoru. Vrátit se k původním hodnotám Římských smluv – „cílem je volný pohyb lidí, zboží služeb a kapitálu.“

Samozřejmě, že diskuse o podobě EU doslova zahlcují veřejný prostor, takže mnoho lidí ji už přestává sledovat. Anebo dostávají nepřesné či zmatené informace. Např.: „V dlouhodobé perspektivě se Rusko stane členem Evropské unie. Když se vám to ale nelíbí, pak se dá říct, že Evropská unie vstoupí do Ruska", řekl Zeman pro Český rozhlas. – Rozumíte?


Návrh usnesení Senátu PČR k informaci vlády ČR o pozicích vlády a jednání ER, která se koná 29. dubna 2017


  1. Senát PČR vyzývá premiéra ČR, Bohuslava Sobotku, aby při vyjednáváních o podmínkách vystoupení Velké Británie z EU a novém uspořádání vztahů mezi Velkou Británií EU vláda ČR postupovala korektně, dle platného práva EU a dodržovala princip reciprocity. Proces vystoupení Británie se nesmí stát předmětem politizace a umělých průtahů jen proto, aby se stal odstrašujícím příkladem pro ty členské státy, které by se demokraticky rozhodly z EU odejít.


  1. Senát PČR apeluje na vládu ČR, aby byla prosazovala variantu otevření základního práva EU, tedy Lisabonské  smlouvy. Její revize je nutná k zanesení změn v souvislosti odchodem Velké Británie EU. Jsme přesvědčeni, že otevření smluv je zásadní příležitostí k tomu, aby do Lisabonské smlouvy byly zaneseny či přeformulovány prvky tzv. flexibilní integrace, která ostatně je realitou současné evropské integrace.  Vláda ČR by měla usilovat o novou formulaci principu stále užší unie, v souladu se závěry Evropské rady z června 2014*. Změny smluv by měly dále posílit pravomoci národních parlamentů tak, aby měly možnost definitivně zamítnout legislativní návrh Komise z důvodů porušení principu subsidiarity a proporcionality. Nová evropská smlouva by také měla obsahovat jasné sdělení, že EU je unií více měn a euro není její měnou výlučnou.


  1. Senát PČR vyzývá vládu ČR, aby z hlediska hájení zájmů občanů ČR otevření evropských smluv využila pro dojednání trvalé výjimky z povinnosti přijmout euro a také trvalou výjimku z budoucí společné azylové a migrační politiky EU.


Za Senátorský klub ODS

Miloš Vystrčil

předseda SK ODS


*In this context, the European Council noted that the concept of ever closer union allows for different paths of integration for different countries, allowing those that want to deepen integration to move ahead, while respecting the wish of those who do not want to deepen any further.

Další články v kategorii