Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Je dobře, že vláda zrušila zmrazení nájmů sama, ústavní stížnost bereme zpět

Je dobře, že vláda zrušila zmrazení nájmů sama, ústavní stížnost bereme zpět

5.6.2020

Na základě pondělního rozhodnutí vlády zrušit své nařízení č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, jsme se rozhodli vzít zpět svou ústavní stížnost ze dne 29. dubna tohoto roku proti tomuto nařízení. Od počátku jsme byli přesvědčeni, že toto nařízení je neústavní, v rozporu se zákonem o cenách, neúměrně zasahuje do vlastnického práva a zároveň je nepotřebné a zbytečné. V té době žádný z pronajímatelů nájmy nezvyšoval, naopak spousta veřejných i soukromých pronajímatelů bytů dobrovolně přistoupila ke zmrazení a mnozí i k dočasnému snížení nájemného. Jsme proto rádi, že vláda, byť s časovým odstupem, došla ke stejnému závěru a toto své nařízení sama zrušila s účinností od 5.6.2020.


Zdeněk Nytra, 5. června 2020


Další články v kategorii