Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Ekonomika v roce 2050:  prosperující a klimaticky neutrální ?

Ekonomika v roce 2050: prosperující a klimaticky neutrální ?

23.3.2019

Na 7. schůzi Senátu /20.3./ jsme po obsáhle diskutovali o sdělení Evropské komise - Evropská vize prosperující, moderní, konkurenceschopné a klimaticky neutrální ekonomiky.


 Z úvodního vystoupení ministra životního prostředí R. Brabce:

 

 Česká republika v současné době je zhruba na 36 % snížení emisí za minulý rok oproti roku 1990. Naším cílem je 40 % do roku 2030, takže to vypadá, že máme dobrou schopnost, dobrý odrazový můstek ten cíl splnit.  Jakým způsobem by Česká republika mohla snížit emise o 80 – 90 % oproti roku 1990 v roce 2050?  Naprostá revoluce ve všem,  žádné auto na fosilní paliva,  skončit vytápění fosilními palivy nejen v domácnostech, s čímž se počítá daleko dříve, ale všude, včetně tepláren. To znamená dramatické změny ve službách, v zemědělství, v odpadovém průmyslu směrem k oběhové ekonomice.,  obrovské změny v našich hlavách.  Jsem trošku skeptický z hlediska spíš světa, ani ne tak Evropské unie.

Senátor Petr Orel- volební obvod 67- Novojičínsko:  V  roce 2017 byl u nás podíl obnovitelných zdrojů energie 13 %, v roce 2030 počítáme s 20,8 %.  Podceňujeme hlavně potenciál solární energie, fotovoltaiky. Nemám na mysli, zdůrazňuji, žádná zastavěná pole, zemědělskou půdu, louky, to, co se stalo před deseti nebo osmi lety, kdy nastal ten boom, ale domnívám se, že by se tady našly brownfieldy, ale především tu máme rozsáhlé průmyslové areály, logistická centra nebo distribuční sklady, které už zabírají mnohdy velmi kvalitní půdu. Proč  je nevyužít také jako zdroje energie a proč by nám nemohly přibýt takto stovky dalších energetických zdrojů. Je  potřeba preferovat instalace přímo u spotřebitelů, tzn. rodinné domky, zemědělské farmy, nákupní centra,  apod.

 V diskusi jsem vystoupil 3x. Nejprve jsem komentoval některé postuláty Evropské komise:

Cituji : „Díky snaze EU dosáhnout do roku 2020 svých cílů v oblasti energetiky a klimatu již vznikla nová průmyslová odvětví a pracovní místa.“ - S tím souhlasím,  ale obávám se, že více pracovních míst zaniklo, resp. v nejbližší době zanikne s útlumem těžby, s opatřením na zpracování oceli atd.

 Další citát:- „V současnosti je v Evropě více než polovina dodávek elektrické energie bez emisí skleníkových plynů.“ -  O tom si dovolím pochybovat, protože jeden klasický větrník představuje 300 tun oceli a 150 tun cementu. To pochopitelně podle mě není započítáno do toho, jestli to je nebo není bezemisní výroba energie.

 Dále: „Energetický systém se opírá o bezpečné a udržitelné zásobování energií, s podporou celoevropského přístupu, založeného na trhu.“-  Měli bychom zbystřit, protože v jiném odstavci se píše, že do roku 2050 bude z obnovitelných zdrojů energie většinou příbřežních pocházet více než 80 % energie. My ale nemáme žádné moře, takže energii vyrábět asi v tomto případě nebudeme.

 Co dále vyplývá z předloženého materiálu: Pozitivní věc. Nebude  se  úplně likvidovat  jádro..

Pak by měli možná zbystřit běžní obyvatelé, protože se dočtete, že modernizace a dekarbonizace ekonomiky EU bude vyžadovat značné dodatečné investice, za velkou většinu těchto investic budou odpovědné soukromé podniky a domácnosti.

Situace na Ostravsku

 Byl bych velice nerad, kdyby moje vystoupení vyznělo tak, že nechceme nic dělat. Ano, chraňme planetu, ale rozumně. A že to není vždycky jednoduché, nemusíme poukazovat na Indii a Čínu. Pan ministr určitě se mnou bude souhlasit, jak dlouho jsme bojovali s Polskem při znečišťování životního prostředí, a zrovna my z Ostravy a z Moravskoslezského kraje si vůbec nemusíme nic namlouvat. Mohli jsme zavřít všechny fabriky, mohli jsme odtavit všechna auta a životní prostředí by se v Ostravě a Třinci zas tak moc nezměnilo, protože Polsko mělo udělenou výjimku a začalo životní prostředí de facto řešit nějak seriózně v loňském roce.

Poznatky z Německa

Před 3 týdny jsem byl na krátké  cestě v Německu, v Dortmundu a v Essenu. Ano, tam to funguje naprosto perfektně .  Díky tomu, že mají na to podmínky, tak z větru vyrobí elektrickou energii, z té vodík, který  stlačí 70 atmosférami, protože se dneska skladuje podstatně efektivněji  než elektrická energie. A když  nefouká, tak z vodíku vyrobí zpátky elektrickou energii.  Ale na druhou stranu je třeba říct, že jsou zase trochu pokrytečtí, protože zavírají šachty a omezují ocelářskou výrobu  a  potřebné produkty dovážejí. Takže znečištění se pouze přesune k výrobci.

 Než v Německu zavřou šachtu,  je dohodnuta spolková vláda, krajská vláda a podnikatelský subjekt, co tam bude. Než zasypou šachtu, už dělají dekontaminační opatření atd. a do 14, do 15 let je tam něco úplně jiného. Umějí přitáhnout soukromý kapitál, ale dávají tam hrozné prachy z veřejných rozpočtů. My to neumíme. Nechci se tady pořád ohánět Ostravou, ale aglomerace ve Vítkovicích je de facto zbourána 15 let, dodneška se neví, co s tím, atd. Za dva roky, za dva a půl roku bude zasypána šachta v Paskově, a nikdo- vláda, kraj – to  neřeší . 

 

 


Další články v kategorii