Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Dvacátá schůze Senátu: Den druhý

Dvacátá schůze Senátu: Den druhý

17.4.2020

PRAHA – Dvacátá schůze senátu se protáhla na dva dny. Během druhého jednacího dne, tedy 17. dubna 2020, se věnoval Senát mimo jiné návrhu zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na nájemce prostor sloužících k podnikání. Osobně jsem během schůze Senátu k návrhu zákona uvedl:

„Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové. Ten návrh zákona je, dá se říci, ve své podstatě podobný, jakým jsme se tady zabývali včera, i když z pera jiného ministerstva, ale týkal se pronájmu bytových prostor. Dnes se tady se bavíme o komerčních prostorech. Chtěl bych vyzvednout jednu skutečnost, že je napsaný o fous lépe než ten z pera Ministerstva pro místní rozvoj. Na druhou stranu i tady dochází k jisté nerovnoměrnosti v zatížení, to znamená na straně nájemců a na straně pronajímatele.

Chtěl bych požádat, abychom nechali projít návrh zákona do podrobné rozpravy, protože pak bych rád uplatnil svůj pozměňovací návrh, který nebyl uplatněn na hospodářském výboru, protože tam byl těsnou většinou schválen v postoupeném znění, a týká se něčeho obdobného, co jsme tady řešili u pronajímatelů bytových prostor, a to je v podstatě státní garance do výše osmdesáti procent za nezaplacené nájemné ze strany nájemců.

Chci v rámci podrobné rozpravy načíst pozměňovací návrh, který je v podstatě obdobný jako pozměňovací návrh, který jsme schválili včera u pronájmu bytu. Uvědomuji si jednu věc, že vůbec, pokud ho schválíme a pokud by prošel Poslaneckou sněmovnou, tak vůbec nemusí být využit, protože pokud se naplní slova pana ministra a pokud schválíme případně pozměňovací návrh pana senátora Goláně na doprovodné usnesení a byl by zřízen program, který by řešil cash flow nájemců už na začátku řetězce, tak by to bylo pochopitelně lepší, ale v tuto chvíli bych se držel hesla: Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše. To znamená, je lepší to mít v zákoně a nevyužít to, než to tam nemít.

Takže já, vzhledem k tomu, že jste to dostali pouze na stůl, jsem nucen načíst celý zákon, omlouvám se, ale nebude to zase tak moc dlouhé. To znamená, návrh senátního tisku č. 239 - Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání se mění tak, že za § 4 se vkládá § 5, který zní:

1. Česká republika poskytuje státní záruku na zajištění 80 % všech dluhů nájemců z nájemného podle § 3 odst. 1.

2. Státní záruka podle odst. 1 se poskytuje na jistinu dluhu, pokud tento dluh nebude splacen v ochranné době.

3. Úplata za poskytnutí státní záruky nebude požadována.

4. Odklad splatnosti splátek, jistiny a příslušenství úvěru upravuje zvláštní právní předpis. Je tam poznámka č. 1 uvozovky nahoře. Vkládá se nová poznámka pod čarou „1. zákon o některých opatřeních v oblasti splacení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19“. Dosavadní § 5 se označuje jako § 6.

Děkuji za pozornost.“ Zdeněk Nytra

17. dubna 2020Foto: Senát PČR

Další články v kategorii