Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Dnes jsem vystoupil na 45. schůzi Poslanecké sněmovny

Dnes jsem vystoupil na 45. schůzi Poslanecké sněmovny

22.4.2020

Před poslankyně, poslance a členy vlády jsem dnes předstoupil, abych obhájil pozměňovací návrhy ze Senátu, týkající se zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby.

První a šestý pozměňovací návrh je v podstatě technického charakteru a opravuje legislativní nedostatky, které hlavně naše legislativa v Senátu v zákonu objevila, což je celkem pochopitelné na časový rámec, v jakém se ten zákon připravoval jak na vládě, tak i v Poslanecké sněmovně.

Teď k bodům dvě a tři pozměňovacích návrhů. Tady došlo k tomu, že v podstatě každý nájemník, aby nedostal výpověď, pokud se nedohodne dobrovolně, musí donést potvrzení svému pronajímateli, aby nemohl obdržet výpověď z nájmu v případě, že nájem nezaplatí. Pozměňovacím návrhem přijatým tady v Poslanecké sněmovně došlo k tomu, že ve vládním návrhu, respektive v návrhu postoupeném nám Poslaneckou sněmovnou je, že toto potvrzení vydává úřad práce. Dovolím si tvrdit, že úřady práce jsou teď v tomto okamžiku jedny z nejvytíženějších úřadů v této republice. K čemu dojde? Nájemník nemá prostředky na to, aby zaplatil nájem. Má důvod, proč mu bylo znemožněno mít příjmy. Dostane například potvrzení od lékaře, že je v karanténě, dostane potvrzení, že se musí starat o dítě a tím pádem může být doma, nebo od zaměstnavatele, že tento přerušil své působení. On ten papír vezme, zanese ho na úřad práce a úřad práce mu vydá papír, že dostal papír. Teprve s tím druhým papírem půjde k pronajímateli bytu. Toto se snažíme odstranit tím, že by se uznávaly, nebo že by pronajímatelé bytů museli uznat nejenom potvrzení od úřadu práce, ale i od dalších orgánů veřejné právy, resp. od subjektů, které jsou k tomu oprávněny. Snažíme se tím pádem v podstatě zabránit kolapsu na úřadech práce.

Bod čtyři a pět pozměňovacího návrhu je velice zajímavý v souvislosti s tím, co zmínila paní ministryně, že cílem tohoto zákona je ochrana nájemníků. K čemu ale došlo? Podle vámi postoupeného návrhu zákona, když nesplatí nájemník své dluhy do konce ochranné lhůty, to znamená do 31. května, v jakékoli výši, tak může dostat okamžitou výpověď z nájmu. Podotýkám, že platný občanský zákoník zná dvě hranice. První do výše tří nájmů a druhou nad výši tří nájmů. Když dlužník dluží více než tři nájmy, může dostat okamžitou výpověď. Když dluží do tří nájmů, může dostat výpověď, ale s tříměsíční výpovědní lhůtou. Tady, když nájemník nesplatí do 31. května 2021 celý ten dluh do koruny, může dostat okamžitě výpověď. Proto ty návrhy Senátu jdou v podstatě na textaci občanského zákoníku.

A poslední pozměňovací návrh se týká v podstatě principu tohoto zákona, protože, a je to právo vlády, vláda zvolila řešení tohoto problému, který je určitě nemalý a který se týká desetitisíců, možná statisíců občanů. Když nebudou mít na zaplacení nájemného, místo abychom to řešili přímo u prvopočátku na začátku toho řetězce, tak jsme ten problém posunuli o jeden bod dál. Jinými slovy, neřešíme to, že lidi nemají příjem, a posunuli jsme to na to, že nezaplatí pronajímatelům.

K čemu může dojít? Po půl roce se ten problém objeví znovu, protože ti lidé opravdu nebudou mít na nájmy a není pravdou, že to vyřeší příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení. Pokud ten člověk nezaplatí nájem, nemá nárok na příspěvek na bydlení. Bohužel. Takže za půl roku tady budeme mít spoustu dlužníků, a to nejenom na straně nájemníků, ale i na straně pronajímatelů, kteří se v podstatě ocitnou v druhotné platební neschopnosti, přestanou platit svým dodavatelům, nebudou schopni zaplatit nebo umořovat svoje dluhy, úroky a tak dále.

Proto navrhujeme, aby stát neplatil tyto neuhrazené dluhy, ale pouze, aby převzal garanci, a to ve výši 80 %, protože si uvědomujeme, že se na řešení této situace musí podílet všechny skupiny. Proto vás žádám, vážené poslankyně, vážení poslanci, abyste zvážili naše pozměňovací návrhy a schválili je. Děkuji za pozornost.


22. dubna, 2020 Zdeněk NytraFoto: FB Poslanecká sněmovna
Další články v kategorii