Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
Děti patří do rodin a ne do ústavů, avšak...

Děti patří do rodin a ne do ústavů, avšak...

9.9.2021

Na programu dnešní senátní schůze máme novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. K této novele, jak jsme ji dostali, by se ale nejpříznačněji hodilo začít minutou ticha nad úrovní naší legislativy.


To, v jakém stavu přišla tato novela do Senátu a v jakém termínu, je velice diskutabilní. Záměr novely je jistě správný, protože upřednostňuje náhradní rodinnou péči před péčí ústavní. Jak jsme se ale shodli i s předkladateli, tedy Ministerstvem práce a sociálních věcí, nešťastný je termín jejího předložení. Projednání zákona ve sněmovně trvalo rok a půl, návrh se dokonce vracel z 3. čtení do 2. čtení a zpět.

Zejména je však v novele spousta pozměňujících návrhů, které spolu nekorespondují a hodně legislativních chyb. Hlavním motivem novely je rušení kojeneckých ústavů, přitom některá ustanovení novely s nimi nadále počítají a až jiný zákon upravuje to, že se kojenecké ústavy zruší. Tento zákon ale Poslanecká sněmovna neprojedná. Tedy k 1. 1. 2025 kojenecké ústavy nezaniknou.

V novele je také problém s datací, která definuje posunutí účinnosti ze dne 1. 1. 2024 na 1. 1. 2025 ale v jiném paragrafu je zase odkaz na účinnost od 31. 12. 2024. Věcí, které nesedí, je více, třeba disproporce v uváděném věku dítěte. V některých ustanoveních se hovoří o dítěti do 3 let, jinde zase do 4 let a tak dále.

Kdyby Senát měl všechny tyto legislativní chyby opravit, není jisté, zda by PS tento vrácený zákon projednala. Když jsme o tom jednali s náměstkyní MPSV, tak sama nabízela, že bude nutná novela této novely.

Na klubu jsme se o problematice bavili velice podrobně. Pozitivem novely je, že po 8 letech dochází k navýšení odměn náhradním rodičům, což je jedním z důvodů, proč někteří senátoři novelu podpoří, zatímco jiní trvají na legislativní čistotě zákona.

Hlasování našeho klubu bude volné. Vypadá to, že bude půl na půl. Mám však i informaci, že k novele padne návrh na její zamítnutí.


Zdeněk Nytra

Senátor volebního obvodu 70. Ostrava – město

Předseda Senátorského klubu ODS a TOP 09

Další články v kategorii