Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
90 % zemědělských dotací EU pobírá 200 největších firem. Změňme to!

90 % zemědělských dotací EU pobírá 200 největších firem. Změňme to!

18.10.2018

Senát v obsáhlé debatě projednal na své říjnové schůzi tzv. Balíček ke společné zemědělské politice EU pro období 2021-2027,

Postoj ODS vysvětlit senátor Zdeněk Nytra: „V případě společné zemědělské politiky EU stojíme na straně stávajícího návrhu EU, který předpokládá zastropování přímých plateb. Nesouhlasíme totiž s tím, že 90 % zemědělských dotací pobírá řádově 200 velkých firem v ČR. Jsme přesvědčeni, že tato varianta povede k podpoře menších nebo začínajících zemědělců a podpoře venkova jako takového.“ - V letech 2011 – 2027 mohou čeští zemědělci dostat až 199 miliard Kč

Zastánců nezastropování je celá řada- od ministra zemědělství, přes Agrární komoru až po exponenty velkých vlastníků jako je Agrofert.

K tomu jsem  poznamenal:   … tvrdí se , že „nezastropování podporují vlastně všechny skupiny zemědělců. Není to pravda. ..výbor pro záležitosti Evropské unie, Asociace soukromých zemědělců,  spousta organizací je pro zastropování... argument, že naše zemědělství je takto nastaveno /na  velké hospodářské celky/  již od padesátých let, je  pravda. Bohužel druhá chyba se stala na začátku devadesátých let při ne zcela vydařené privatizaci zemědělských družstev, protože tam byl ve velké míře upřednostněn management, a proto možná vznikly podniky v tom rozsahu, v jakém dneska existují.

A jak dopadlo hlasování?

    1.Senát se  staví k problematice zastropování neutrálně. 

    2. Senát žádá vládu, aby ho informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení.    

    3. Senát pověřuje  svého předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 

Volby zůstanou dvoukolové

 Novelu volebního zákona, která mění volby do Senátu na jednokolové – podle tzv. australského modelu-  jsme nepodpořili. Návrh byl  komplikovaný- voliči by označili 3 kandidáty, a to podle pořadí. Pokud by volič označil méně či více kandidátů, jeho hlas by byl neplatný.  Lidé  by tak byli nuceni dát hlas  zcela nepřijatelným kandidátům „V určitých případech by mohla nastat  situace, kdy nebude zvolen ten kandidát, který se jeví jako nejlepší, protože tento návrh je matematicky špatný,“ uvedl předseda Senátorského klubu ODS  Miloš Vystrčil.

Dalších 40 miliard na provozní výdaje EU

„Senát projednává také víceletý finanční rámec EU 2021 – 2027. V tomto návrhu vidíme několik problémů. V první řadě nijak nezajišťuje snižování administrativy, která souvisí se získáváním prostředků z evropských fondů. Nepochopitelné je pro nás také navržené zvýšení provozních výdajů EU o 23 %, tedy asi o 400 miliard korun. Nerozumíme ani tomu, proč by se měl rozpočet EU navyšovat, když se unie díky odchodu Velké Británie zmenší. Chceme, aby EU fungovala efektivně, racionálně, účelně a účinně,“ říká M. Vystrčil.

„ Hospodaření“ ÚSTR

Senát se nepřipojil k žádosti svého výboru pro lidská práva, aby Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v příštím roce prověřil hospodaření Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Proti se postavili hlavně sociální demokraté a lidovci. Důvodem prověrky má být zejména rekonstrukce sídla ústavu, na což dnes upozornil senátor ODS Jiří Oberfalzer. Z původně odhadovaných zhruba 130 milionů až na  350 milionů korun. Předseda rady ÚSTR Eduard Stehlík potvrdil, že kvůli tomu také podal trestní oznámení

Podle Oberfalzera jsou faktury propláceny bez potvrzeného krytí. Upozornil také na nákladnost přerušených a nedokončených projektů zkoumání historie nebo na to, že úřad ve své výroční zprávě o činnosti v loňském roce uvádí při výčtu vydaných publikací i knihy, které teprve budou vydány. Stehlík potvrdil, že 17 z 32 uváděných publikací neexistuje. 

Stavbu dálnic zpomalují úřady a soudy 

Senát podpořil urychlení výstavby dálnic z Otrokovic do Břeclavi a z Hulína na hranice se Slovenskem, které by měly zlepšit dopravní situaci ve Zlínském kraji. Horní komora Parlamentu se záležitostí zabývala na základě petice, kterou podepsalo na 17.000 lidí.

Senátor Jiří Čunek (KDU-ČSL) doporučoval, aby se řízení kvůli výskytu některého z ohrožených živočichů v místě stavby automaticky vztahovalo na případný výskyt všech takovýchto živočichů. Zabránilo by se tím podle Čunka tomu, aby ekologičtí aktivisté řízení o povolení stavby prodlužovali poukazem na údajný výskyt dalších ohrožených zvířat.

"Taháme kočku za ocas, neřešíme příčinu problému," uvedla senátorka Jitka Seitlová (KDU-ČSL). Úřady i soudy mají zákonem stanoveny termíny pro projednání, ty ale nejsou vymahatelné.


text k obr. V Senátu se představil nový ministr zahraničí Tomáš Petříček. Jako zpravodaj k jím předkládaném návrhu zákona vystoupil dlouholetý senátor za ODS Tomáš Grulich, který se na říjnové schůzi se svými kolegy rozloučil. 


Další články v kategorii