Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
4. schůze Senátu – premiéra u řečnického pultu

4. schůze Senátu – premiéra u řečnického pultu

18.1.2017

Na pořadu lednového zasedání senátu (18. 1. 2017) bylo 25 jednacích bodů. Bylo tedy jasné, že jednání nemůže být jednodenní.

Pro představu uvádím svůj program, který plenárnímu zasedání předcházel:

2. 1. Senátorský den v Ostravě

4.  1. Schůze výboru pro územní rozvoj. Veřejnou správu a životní prostředí, na němž jsme  podrobně probírali  novely zákonů,  o nichž mělo plénum Senátu hlasovat 18. ledna (uvádím ty nejdůležitější).

 A/ Schválili jsme novelu zákona o podmínkách  provozu vozidel na pozemních komunikacích,  která umožní  přihlásit vozidlo na kterékoliv obci s rozšířenou působností, což v praxi znamená  zrušení územního principu. Občan může tedy své motorové vozidlo registrovat kdekoliv v ČR, nikoliv pouze v místě svého trvalého bydliště. Zároveň jsme zamítli  návrh Sdružení měst a obcí na zvýšení správního poplatku za registraci vozidla o 20-25 % .

 B/ Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek,  lidově nazývaný protikuřácký zákon, byl  rovněž schválen, přestože  zazněly logické protiargumenty  týkající se možnosti postihu hostinských. V zákoně  je např klausule o tom, že pokud hospodský nevyhodí  podnapilého člověka, může dostat až dvouletý zákaz činnosti. Nakonec převážil argument, že zákon je společným návrhem koalice a senát  jej může  odmítnout jen celý a jakékoliv pozměňovací návrhy jsou nepřípustné. 


5.1.  Setkání se zástupci  sdělovacích prostředků v Senátě

9. 1.  Senátorský den v Ostravě

12. 1. Seminář pro nové senátory

16.1. Senátorský den v Ostravě

17. 1. Zasedání senátního klubu ODS, v podvečer- „Novoroční setkání s diplomaty v Senátě“

18.- 19.- 4. schůze Senátu  /zasedání bylo dvoudenní/


18. ledna jsme projednávali novelu  zákona  z roku 1992  o ochraně přírody a krajiny, kterou přijala Sněmovna. Proti sobě   stály dvě nesmiřitelné strany, které  byly i v tisku prezentovány  buď  jako těžaři, kteří chtějí kácet bez o ohledu na existenci tzv. zón v Národním parku Šumava a  na druhé straně pak „zelení“ ochránci přírody.  Senát novelu  zákona neschválil a byly přijaty i mé tři připomínky. 


Uvádím zkráceně text mého vystoupení:

"Nebudu se vyjadřovat k tomu zákonu jako celku, i když jsem obdržel spoustu e-mailů, ve kterém byly osočovány obce nacházející se na území Národního parku Šumava.. Jednu věc nechápu. U těch obcí bych uměl uvěřit některým věcem, které v e-mailem byly zmíněny, na druhou stranu j se naprosto shodně vyjadřuji zastupitelstva ať už plzeňského nebo jihočeského kraje! 

Pokud se týče Integrovaného záchranného systému v národním parku,  jsou tam dvě nesmyslné věci. Je fajn, že  zasahující složky IZS mají povoleno jezdit po národních parcích na kole a na koni, ale nemohou používat letadla, způsobilá létat bez pilota, a ono už se přece jenom dnes píše rok 2017, a ty složky už dnes drony používají naprosto běžně, ne k záchraně, ale třeba k průzkumu a vyhledávání atd., takže to bychom to mohli zohlednit. 

Jedna perlička na závěr je  z praxe plzeňského hasičského záchranného sboru: když v národním parku spadl ultralight, tak stanovisko orgánu ochrany přírody bylo: "Vždyť ho tam nechme, příroda si s ním poradí.“

19. ledne Senát schválil návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Proti  hlasovalo 12 senátorů včetně mě.  Mé stanovisko k novele zákona   jsem uvedl  ve svém vystoupení. 


Další články v kategorii