Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

zprávy ze Senátu

Já v médiích
15. schůze:  Vodní zákon neprošel, ke střetu zájmů připomínky

15. schůze: Vodní zákon neprošel, ke střetu zájmů připomínky

19.5.2018

„Měli bychom hlasovat podle toho, jaký máme názor na věc, a ne podle toho, jak hlasovali poslanci před námi, anebo jak budou hlasovat po nás,“ řekl jsem v diskusi o vodním zákonu na argument, že bychom měli jeden z návrhů zamítnout, když to už před námi zamítli poslanci. A navíc : „Nikdo tady není věštec a v Poslanecké sněmovně se to dneska přelévá zleva doprava, nahoru, dolů, takže nikdo neumí predikovat, jak tam hlasování dopadne.“

Vodní zákon nebyl přijat a  bude o něm znovu hlasovat sněmovna. O co v zákonu jde?- 

-V současnosti existují tři druhy poplatků a) za odebrané množství podzemní vody, (b) poplatek za vypouštění vod do vod povrchových, (c) poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Změna se týká prvých dvou.

- Je upřesněna definice pojmu odpadní voda (nyní i směsi se srážkovými vodami, i průsakové při provozu skládek apod.) a způsoby likvidace odpadních vod . 

- Zpřísňuje se způsob likvidace odpadních vod v bezodtokových jímkách – pouze v čistírnách odpadních vod

Ve Sněmovně byl vodní zákon přijat 170 hlasy ze stejného počtu přítomných. V Senátu byl odmítnut,  klub ODS byl pro přijetí. 

Novela zákona o střetu zájmů byla podrobena ostré kritice a přijali jsme  několik pozměňovacích  návrhů. Šlo zejména o to, kdo má právo / či omezení / nahlížet do registru, v němž jsou majetková přiznání volených  funkcionářů všech stupňů. Jeden z argumentů proti: Proč by měl mít občan z Karlovarska automaticky volný přístup k údajům zastupiteli ze Zlínska?- Lidská závist, notoričtí stěžovatelé a podobné jevy vedou k tomu, že občané zejména na vesnicích nemají zájem kandidovat.  Závěr: Kromě vrcholných politických funkcionářů  bude možné do oznámení nahlédnout jen na základě žádosti  a evidenční orgán umožní veřejnému funkcionáři prostřednictvím registru oznámení přístup k informaci o žadateli.

Kolega Kubera navrhoval,  /neúspěšně/ aby byl zákon o střetu zájmů, který se stává čím dál více nepřehledný, zrušen

Senát souhlasil se stanoviskem vlády a sdělil, že si „velmi váží pozitivních dopadů programu Erasmus+“.  Zdůrazňuji to proto, že jeden z moravskoslezských  poslanců za stranu T. Okamury označil studenty využívající tohoto programu za „kampusové povaleče.“ – Dodám jen, že s ním nikdo nesouhlasil, o kritice nemluvě. 

  Hodnocení zpravodaje našeho výboru: Erasmus je obrovskou příležitostí pro žáky, studenty a učitele zlepšit v zahraničí svou kvalifikaci a jazykové dovednosti a zároveň získat cennou životní zkušenost. Proto je soustavná podpora ze společného rozpočtu i rozpočtů států důležitá. Výměna studentů a učitelů by měla probíhat naprosto neideologicky s cílem zlepšení jejich kvalifikace a mobility. Cílem by mělo také být umožnit studium v EU studentům ze zatím nečlenských států v co nejvyšší míře.


Z jednání ve výborech Senátu bych připomněl dvě výzvy:

-Prezidentu  Zemanovi, aby vážil slova, protože „ tvrzením o výrobě novičoku poškozuje bezpečnostní zájmy ČR“

-Schválit „Plán působení sil AČR v r. 2018-2020, zejména v Afghánistánu, Iráku, Mali, na východním křídle aliance (Pobaltí) a v silách rychlé reakce NATO a v Bojových uskupeních EU   

Celkově by tak počet nasazených vojáků vzrostl z 806 v rámci současného mandátu na 1 081 vojáků pro zbytek roku 2018, na 1 191 vojáků v roce 2019 a 1 096 vojáků v roce 2020. Do Pobaltí by každoročně směřovalo 290 vojáků. text k obr.- na zasedání Senátu 17. 5. 


Další články v kategorii