Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra
Mé priority  v Senátu

Mé priority v Senátu

Rozhodně nebudu senátorem, který se obrací ke svým voličům pouze v okamžiku, kdy potřebuje jejich hlas. Nabízím vám vám své služby politika, který s vámi bude pravidelně v kontaktu a bude vám pozorně naslouchat. Chci se stát vaším mluvčím a "ombudsmanem"a hájit vaše zájmy.

Senátor Zdeněk  Nytra, bez politické příslušnosti,  zvolen jako nezávislý kandidát s podporou ODS a TOP09 v senátním volebním obvodu č.70 Ostrava- město

Mandát 15.10.2016 - 15.10.2022

Moje pozice v Senátu:

Předseda: Senátorský klub ODS

Místopředseda:  Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Člen:

  • Podvýbor pro energetiku a dopravu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
  • Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
  • Stálá delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří
  • Senátorský klub Občanské demokratické strany

O co budu usilovat:

Srozumitelné zákony a vymahatelnost práva

Úlohou Senátu je zkvalitňovat návrhy zákonů předložené Poslaneckou sněmovnou – senátoři je mohou schválit, zamítnout či vrátit s pozměňovacími návrhy. Chci se bezprostředně věnovat tomu, aby si přijímané zákony vzájemně neodporovaly, obsahovaly jen to potřebné a byly srozumitelné. Stručně řečeno: aby nebyl občan v našem právním řádu ztracen. Neméně důležitá je pro mne vymahatelnost práva: Ne každá lidská činnost může a musí být upravena zákonem; pokud však zákony máme, měli bychom trvat na jejich dodržování.

Prosperující region

Náš kraj stále prochází obrovskými změnami, největšími od konce 19. století. Mezi palčivé problémy patří nejen důsledky útlumu těžby hornictví a těžkého průmyslu, ale i zastavení odlivu mladých lidí, kteří zde nenacházejí odpovídající pracovní uplatnění, nemají kde trávit volný čas, chybí jim vhodné podmínky pro založení rodiny. Také generace jejich rodičů a prarodičů si zaslouží strávit zbytek života v důstojných poměrech. Budu se zasazovat o přijetí obecně platných zákonů, které budou pamatovat na náš region a pomohou z něj vytvořit místo, kde stojí za to žít a pracovat.

Práce musí být spravedlivě oceněna

Každý účastník pracovního procesu – zaměstnanec, zaměstnavatel, živnostník – by měl mít od státu vytvořeny potřebné podmínky a stát si jej musí vážit. Na druhé straně tady máme poměrně velkou skupinu občanů, která pouze zručně využívá náš štědrý a ne vždy efektivně nastavený sociální systém. Sociální dávky musejí směřovat k těm, kteří je opravdu potřebují, a ne k těm, kteří je zneužívají. Podpora zaměstnanosti je mou další prioritou v Senátu.

Bezpečnost doma i v ulicích

Chci, aby se občané cítili bezpečně ve svých domovech i na veřejných prostranstvích. Jedna věc je prosazení příslušné legislativy – a zde vidím prostor pro práci přímo v Senátu, druhá pak její využití ve spolupráci s místní samosprávou, Policií ČR a dalšími institucemi. V této oblasti bych rád navázal na konkrétní projekty, s nimiž mám jako komunální politik dobrou zkušenost a které se ukázaly jako životaschopné – patří k nim třeba instalace zabezpečovacích řetízků na dveřích v bytech seniorů v Moravské Ostravě a Přívozu. V závislosti na místních podmínkách považuji za nutné podporovat investice do bezpečnosti na veřejných prostranstvích, a snižovat tak vandalismus a kriminalitu. Přechody pro chodce, zabezpečovací zařízení na železničních přejezdech – i to je součástí bezpečného života obyvatel obce.

Senátor jako „ombudsman“ voličů

Můj volební obvod je různorodý. Zahrnuje nejen centrální obvod města Ostravy, ale také okrajové oblasti spíše „vesnického“ typu. Hájit a prosazovat zájmy jeho občanů nelze bez jeho dobré znalosti a blízkých kontaktů, mou výhodou je však 10letá praxe v komunální politice. Vím, že například Moravskou Ostravu a Přívoz trápí absence investic, které by přinesly nová pracovní místa ve službách a administrativě, výstavbu bytů a celkové oživení středu města. Občané Hrabové se potýkají s tím, že pod jejich okny jezdí kamiony a těžká doprava, obec Lhotka nemůže kvůli zchátralému areálu bývalého státního statku ve vlastnictví Pozemkového úřadu ČR vybudovat nové centrum… Není ani v kompetenci, ani v silách senátora podobné problémy vyřešit, ale jako senátor mohu pomoci řešení hledat a prosazovat jejich realizaci.