Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Starostka vysvětluje, proč se v centru nestaví

Starostka vysvětluje, proč se v centru nestaví

30.10.2017

Starostka městské části Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová odpovídala v Deníku, tak říkajíc v přímém přenosu, na otázky čtenářů, občanů centrálního ostravského obvodu. Jak se s nimi vypořádala ? / Písmenem „O“ uvádíme otázku, písmenem „B“ odpověď./ Vybíráme otázky, které se týkaly zástavby.


O: 7 let ovládáte/Ostravak/ MOaP a nic s vylidněním města neděláte. Kdy konečně začněte něco dělat?

B: Nejsem toho názoru, že se nic nedělo, právě naopak.  Pořádáme a podporujeme spoustu akcí, které v centru kdysi chyběly. Je tady plno nových provozoven a podniků nejrůznějšího druhu. Stačí se jen centrem projít.

O: Co bude s věžákem na Ostrčilově ulici?

B: Naším původním záměrem bylo navrácení původní funkce, bydlení, Z projektu vyplynulo, že částená demolice nutná z bezpečnostních důvodů není ekonomicky příznivá v porovnání s celkovou demolicí a následnou výstavbou. V současnosti jednáme s městem o jeho zařazení mezi tzv. bromfieldy…./ to vše trvá již 7 let/

 O: 1. Můžete prosím vysvětlit dlouhodobý skandální přístup MOaP, vedené vaším hnutím Ostravak, k novým investorům v centru, kteří jsou jeden po druhém "šmahem" odmítáni, z často směšných důvodů? (záchrana dřevin v zanedbaných a neudržovaných místech, parkovacích ploch v centru, jejichž systém nejste schopni ani nastavit, apod.). 

  O: 2. Nezdá se vám, že hnutí Ostravak je silné ve slovech, ale v činech pro centrum naprosto selhalo?  Realizované velké projekty ve vašem obvodě jsou podřadné a v podstatě výsměchem městu (Nádražní, Českobratrská, přednádražní prostor hl. n., atd.). Nekonáte a nepřemýšlíte jako starostka centra druhé největší aglomerace Česka, ale spíš nějaké střediskové vesnice. O chodníky, zeleň, parky se možná i tam starají lépe než vy.

B: Zde by asi bylo vhodné, kdyby byl Váš dotaz konkrétnější. Zodpovědně přistupujeme ke každé nové výstavbě v našem městském obvodu a s ohledem na situaci, např. s parkováním, nechápu, proč se divíte, že máme takové požadavky. Dobře připravené projekty podporujeme, např. rekonstrukce bývalého hotelového domu Jindřich, výstavba bytového domu na ulici Nádražní, aktuálně bytový dům na ulici Presslova. Co se týká administrativních objektů, tak si myslíme, že by zde předně měly být obsazovány stávající volné objekty, ať nedochází k chátrání budov. Co se týká oprav a rekonstrukcí ulic, vozovek a chodníků, realizovaných ať už obvodem, nebo městem, vnímáme pozitivně, jelikož to byla dlouhodobě zanedbávaná oblast.

O: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak je možné, že v centrálním obvodu neprobíhá výstavba v prolukách. Čím Ostrava zaostává za městy jako Zlín nebo Olomouc, kde to normálně jde? Stav proluk je skandální.

B: Se zástavbou proluk je situace složitější, neboť je nutno dané území vhodně připravit pro zástavbu s ohledem na chybějící infrastrukturu, konkrétně parkovací možnosti. Aktuálně ve spolupráci s městem připravujeme zástavbu proluk na ulici Janáčkova, Kostelní a Biskupská a ulice Velká (bývalé lauby). Většina staveb vyžaduje i archeologický průzkum daného území.

O: Co s ostudami Ostravy? http://moravskoslezsky.denik.cz/tema/ostudy-ostravy201612.html Např. hotel.dům Jindřich, Přednádraží v Přívoze,  neobyvatelný mrakodrap v centru, radniční restaurace, náměstí Republiky,katastrofa Ostravice-Textilia OD, a tak bychom mohli pokračovat. Ostrava je děs a hrůza a tomuto městu se soudný člověk zdaleka vyhne, zvlášť, když tam víc než 10 let bydlel.

B: Hotelový dům Jindřich je v rukou soukromého vlastníka, který připravuje jeho rekonstrukci. Obdobná situace je v lokalitě Přednádraží, kde by mělo dojít k demolici budov a následnému rozšíření areálu Ostravských opraven a strojíren. Obchodní dům Ostravica-Textilia je rovněž soukromým majetkem. Radniční restaurace je prostorem města. Náměstí republiky se do konce října také dočká oprav, rozšíření kamerového systému, nátěru stěn a zábradlí. V dlouhodobé vizi města je celková rekonstrukce náměstí Republiky a Frýdlantských mostů.

  Misto komentáře k odpovědím starostky otázku dalšího čtenáře:/bez jakýchkoliv úprav/

Dobrý den, to co se děje v centrálním obvodu je děs. Nic se nestaví, protože to schválně blokujete, třeba kvůli nějakému blbému křoví, které nazýváte zeleň. Je to samá hnusný proluka, křoví, špína, obyčejná štěrková parkoviště, rozpadlé budovy,... Mohl bych pokračovat do nekonečna. Rekonstrukce ulice Nádražní je jeden velký omyl. Údržba o veřejné prostranství je na úrovni asi jako v Rumunsku před 30ti lety. Zastávky rozbité, lavičky špinavé, zašlé místa, všude to odporné a levné červenobílé zábradlí. Co tím chci říci? Že centrum třetího největšího města této země je v tak strašném stavu, že to ani není možné. Chtěl bych Vás poprosit, aby jste se zamysleli nad tím, co tady tvoříte a inspirovali se třeba v Olomouci, Brně či Katowicích, jak se starat o centrum města. Děkuji. Na závěr bych chtěl však pochválit nápad umístit k Imperialu historickou zastávku. A prosím, dělejte vše proto, aby se postavilo alespoň CB Centrum naproti Konzervatoře, ta proluka je šílená.


Další články v kategorii