Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Se starostou Patrikem Hujdusem o palčivých problémech obvodu, kukajících pendlovkách i obavách z korona viru

Se starostou Patrikem Hujdusem o palčivých problémech obvodu, kukajících pendlovkách i obavách z korona viru

3.3.2020

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky jsem navštívil v pondělí 2. 3. 2020, abych s jeho starostu, Patrikem Hujdusem, probral zásadní problémy týkající se městského obvodu. Díky návštěvě mariánskohorské radnice jsem také zjistil, že pan starosta je sběratelem starých pendlovek.

Když soukromý investor nedodrží slovo. Městský obvod se před pěti lety rozhodl prodat soubor obytných domů v lokalitě Červený kříž soukromému vlastníkovi.  "Nový majitel však po prodeji nedodržel záměr vytvořit v lokalitě studentský kampus a místo toho začal byty pronajímat sociálně slabým nájemníkům," popsal situaci Patrik Hujdus.  Červený kříž se tak stal místem s vysokou koncentrací sociálních dávek i pořádkových deliktů na metr čtvereční. S panem starostou jsme konzultovali kroky, jak problém v místě řešit. Jedním z opatření, které zajistí zvýšení bezpečnosti v místě, bude omezení večerního prodeje alkoholu v okolních obchodech. Tématy jsme se dotkli také mladistvých delikventů, systému sociálních dávek a opatření, jak v budoucnu při prodeji domů ošetřit, aby protistrana realizovala původně plánovaný záměr. 

Osada Bedřiška byla původně krásným bydlením s dřevěnými finskými domky a zahrádkami. Dnes jsou zde již pouze technicky nevyhovující domy, ze kterých se ale nájemníkům nechce. Radnice obvodu Mariánské Hory a Hulváky se oblasti Bedřiška aktuálně ve zvýšené míře věnuje, protože bytové domy jsou z hlediska infrastruktury, požární ochrany i hygieny již nevyhovující. Dle slov starosty: "Obvod se snaží místním obyvatelům postupně nacházet nové vhodné bydlení, což není vždy jednoduché s ohledem na často velmi početné rodiny." Z původních dvou set obyvatel jich zde tak stále zůstává přibližně sedmdesát. Mezi diskutovaná témata týkající se lokality Bedřiška patřilo celkové ozdravení osady v dohledné budoucnosti, zavedení vyhovující infrastruktury a financování možné renovace obytné čtvrti.

V neposlední řadě jsme se s panem starostou věnovali také plánu radnice zřídit na vlastní náklady pro děti z městského obvodu nové zájmové kroužky, hovořili jsme o instalaci požárních detektorů v bytech a také o záměru společnosti SUEZ vybudovat v Ostravě svůj nový závod.Zdeněk Nytra, 3. 3. 2020


Foto: Mariánské Hory a Hulváky

Další články v kategorii