Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Proluky v městské zástavbě jsou jako chybějící zuby v lidském chrupu

Proluky v městské zástavbě jsou jako chybějící zuby v lidském chrupu

13.11.2017

Česká televize natočila reportáž a následnou besedu- diskuzi, která se zabývala výstavbou, vlastně její absencí, v centru Ostravy a přístupu radnice centrálního městského obvodu k projektům na zástavbu proluk.Konfrontuje v ní následující informace: 

Na jedné straně zájem investorů napumpovat do centra města 5 mld. Kč,  až tisíc nových pracovních míst, nové hotelové pokoje, byty. Představuje  projekty, které od všech vyjadřovacích orgánů dostanou kladné stanovisko. 

Na straně druhé radnici vedenou hnutím Ostravak, která opětovně vydává zamítavá stanoviska k projektům na dostavbu městského centra. 

 Moravskoslezský deník  v této souvislosti cituje web MS Stavby: …v centru Ostravy jsme „svědky zamítnutí zhruba deseti staveb za podivných okolností. Nejedná se jen o kancelářské budovy, kde Moravská Ostrava a Přívoz tvrdí, že by vyvolaly jen zátěž na parkování, ale také o byty a hotely. Je paradoxní, že kraj a magistrát investují čas a peníze na lákání investorů, přičemž do centra Ostravy míří investoři sami, ale stopku jim dává samotný obvod. V zamítnutých stavbách mohly vzniknout stovky pracovních míst a mnoho bytů pro nové obyvatele. Současné vedení tvrdí, že chce živé centrum, ale svými kroky ho spíše umrtvuje.“

Důležité je říci, že projekty, které nebyly schváleny, neodporovaly územnímu plánu a většinou  měly být realizovány na tzv. prolukách, tedy místech, která byla  dříve zastavěná, ale tamní zástavba byla zničena v důsledku válečných let 1944/45. 

 Jsou to m.j. 

Polyfunkční dům v Gorkého ulici naproti oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 

Administrativní budova Švabinského/Porážková. Důvodem zamítnutí bylo umístění dočasného staveniště pro výstavbu ulice Porážková. Investor by určitě pochopil, že by mohl zahájit stavbu až po realizaci ulice… Dnes se zde nachází neudržovaná zeleň.

Hotel Campanile v Poděbradově ulici naproti budovy Dopravního podniku Ostrava 

Bytový dům na Nádražní ulici 

Parkovací dům na ulici Českobratrské- zamítnuto z důvodů úbytku zeleně. Nachází se zde občas pokosená tráva a jeden strom


Učebnicovým příkladem negativního přístupu k nové výstavbě v centru Ostravy je  projekt v ulici Švabinského. Investorem této stavby je Zbigniew Mrózek. „V ulici Švabinského mám vilu a také přilehlý pozemek, kde jsem chtěl postavit polyfunkční dům. Už když jsme byli na radnici řešit rekonstrukci vily, která právě probíhá, mělo vedení problém třeba s tím, že chceme vilu oplotit.“

Jak by měl polyfunkční dům vypadat?- Jednalo by se o skeletovou budovu. Její prosklená fasáda zaobleného nároží by měla změkčit roh ulice a zároveň navázat na stejně zaoblené nároží budovy ČSOB," uvedl jeho architekt Michael Malysa.

„Splnili jsme požadavky na podlažnost, účel budovy, navíc jsme do klasické administrativy zakomponovali v posledním patře dvě bytové jednotky. Protože pozemky patří jednomu majiteli, je v projektu zpracován i záměr na parkování na vlastním pozemku pro potřeby budovy. Předpokládali jsme i nárůst pracovních míst v objektu by mohlo být nově zaměstnáno až třicet lidí," upozornil architekt.

Radní centrálního obvodu však investorovi nedali souhlas k umístění a realizaci přípojek plynu, vody a kanalizace. „Na jednání rady se nás ani nezeptali, kudy mají přípojky vést, zajímalo je pouze parkování. To však máme navrženo přesně tak, jak si žádá norma. Na to nám však pan místostarosta Mouka odpověděl: „To známe, podle normy jo, ale ve skutečnosti je to jinak…“

 Místostarosta Mouka je zřejmě odborníkem na parkování, projektování a vlastně na všechno, normy jsou vedlejší. 

Investor Mrózek chce rozhodnutí radnice napadnout právně. V případě konečného negativního stanoviska ohradí  své pozemky plotem.

Na závěr výrok architektky Špačkové, který zazněl v televizní debatě: Proluky v městské zástavbě jsou jako chybějící zuby v lidském chrupu.


Další články v kategorii