Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Po napojení Hošťálkovic na D1 může odtud jezdit autobus do Poruby

Po napojení Hošťálkovic na D1 může odtud jezdit autobus do Poruby

12.3.2020

V malebném městském obvodu Hošťálkovice ležícím na severozápadě území města Ostravy žije aktuálně okolo 1700 obyvatel. Obec je na jižní straně dotčena existencí dálnice D1. Hluk, který způsobují auta na dálnici a plánované připojení obce k rychlostní komunikaci byly hlavním tématem schůzky senátora Zdeňka Nytry se starostou obce Jiřím Jurečkem tento týden.

Vybudovat v Hošťálkovicích dálniční přivaděč, tak zvaný Severní spoj, je v zájmu města Ostravy. Jeho zprovoznění by odlehčilo dopravě na městských křižovatkách v Ostravě-Porubě a především v Nové Vsi u vodárny. Propojení by mělo pozitivní dopad na svedení dopravy z celého Hlučínska. Aktuálně jsou diskutována dvě řešení, kudy v katastru obce dálniční přivaděč vést. Součástí řešení je i oprava stávající dálnice D1 a vybudování protihlukové zábrany v úseku, který prochází Hošťálkovicemi. Jednání ve věci opravy D1, výstavby Severního spoje i protihlukové zábrany vede starosta Hošťálkovic opakovaně s vedením Ředitelství silnic a dálnic v Ostravě i Praze.

Připojení obce k D1 s sebou však nese obavy obyvatel z přílivu až 6500 aut denně, která by tudy mohla začít projíždět. Jednalo by se o lidi z Hlučínska, jezdící do Ostravy-Poruby, Ostravy-Jih a směrem do Frýdku-Místku. Starosta sice připojení Hošťálkovic k dálnici podporuje, ale bez řádného řešení dopravy v obci nechce dopravu do obvodu vpustit. K situaci uvedl: „Takový provoz není technicky možný. V místě, kudy vede stávající komunikace, je obec hustě obydlena a provozu nevyhovuje ani šířka vozovky.“ Obvod se zároveň potýká s nevyjasněným financováním dopravního řešení a také s nesouhlasem vlastníků přilehlých pozemků.

V okamžiku, kdy by se obec k dálnici připojila, vedení obce může využít uvedené komunikace pro zavedení nové autobusové linky přímo do Poruby, čímž zpřístupní obyvatelům dojezd jak k vlakovým spojům, tak i Fakultní nemocnici, nebo VŠB. „Severní spoj by navíc pomohl složkám integrovaného záchranného systému dostat se rychleji k zásahům v přilehlých obcích,“ vyjmenoval Zdeněk Nytra další z dopadů, který bude mít připojení městského obvodu na dálnici.

Následující kroky jednání o vedení trasy a financování by měly brzy proběhnout mezi vedením obce a Magistrátem města Ostravy.Zdeněk Nytra


Další články v kategorii