Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Pamětní deska na Masarykově náměstí:  trvalá  připomínka 17. listopadu 1989

Pamětní deska na Masarykově náměstí: trvalá připomínka 17. listopadu 1989

21.10.2019

Když se slavil v roce 2018 Den veteránů opět u památníku Rudé armády v Komenského sadech, ozvaly se první připomínky na nevhodnost tohoto místa, které je spojeno pouze s osvobozením Ostravy. Magistrát města Ostravy vypsal – i na základě těchto názorů - na konci roku 2018 soutěž na výtvarné řešení pomníku v sadu Čsl. letců, jako památníku těch, kteří bojovali a padli za naši svobodu. Když tedy vše půjde dobře, bude tam možno důstojně oslavit Den veteránů v roce 2022. Tento časový horizont byl pro naši iniciativu nepřijatelný!

Pro 30. výročí Sametové revoluce magistrát města Ostrava připravil výzvu SametOva, která počítá i vzhledem ke krátkému času pouze s tzv. měkkými projekty- besedy, literární soutěže, divadelní představení, komentované vycházky apod.

Statutární město Ostrava se symbolicky přihlásilo k demokratickým ideálům první republiky instalací sochy TGM na historickém moravsko-ostravském náměstí již v roce 1991. Podobný symbol, kterým bychom se výslovně ztotožnili s ideály Listopadu 1989, však Ostrava nemá.

 Naše iniciativa / členů ODS z Mor. Ostravy/ směřovala k tomu, aby v historickém centru Ostravy, na bývalém nám. Lidových milicí, v místech, kde se konaly manifestace proti totalitě a kde poprvé zazněly požadavky na svobodné demokratické volby, vznikla trvalá připomínka těchto událostí, pietní místo s pamětní deskou.

Původní záměr byl umístit pamětní desku na starou radnici / Muzeum města Ostravy /, a to v blízkosti busty TGM. Počítalo se rovněž, že připomínka 17. listopadu se ocitne na tzv. historickém chodníku na ploše Masarykova náměstí. Už sondážní rozhovory však ukázaly, že celý projekt je možno do 17. 11. 2019 realizovat jen na základě jednání se soukromými vlastníky a z vlastních prostředků. Ostatně tento přístup odpovídá i filosofii ODS.

Výsledky:

 Umístění: Dům č. 37/20 Masarykovo náměstí, lékárna U Zlaté koruny, /památkově chráněný objekt/, je doporučena Útvarem hlavního architekta se souhlasem orgánu památkové péče a samozřejmě i soukromého vlastníka tohoto domu.

 Technické údaje: Velikost desky 40x60 cm, pod ni navazující lavička/ na umístění pamětních svíček/ a kovový hřeb na zavěšení věnce. Materiál bronz.

Text pamětní desky:   

17. listopad 1989- + symbol V - vztyčené prsty,

 Na tomto náměstí se konaly první demonstrace proti totalitě a za svobodné volby - Na paměť 30. Výročí Dne boje za svobodu a demokracii městu Ostrava věnuje Občanská demokratická strana

Výtvarné řešení: Vycházelo se ze čtyř výtvarných návrhů. Po diskuzi členů místního sdružení ODS, vedení ODS Ostrava aj., bylo dohodnuto konečné znění textu a pověřen závěrečným výtvarným zpracováním Jiří Horák z Přerova a sochařským ztvárnění ruky Filip Váp ze Zlína. Odlití desky bylo zadáno umělecké slévárně Č.O.B. slévárna s.r.o. Beňov.

text  k obr. Konečná úprava bronzové desky v umělecké slévárně


Další články v kategorii