Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Ostrava má novou strategii vzdělávání do roku 2030

Ostrava má novou strategii vzdělávání do roku 2030

7.12.2021

Ostravské zastupitelstvo schválilo v listopadu 2021 městskou strategii vzdělávání do roku 2030.


Ta se zaměřuje prioritně na navyšování gramotnosti a kompetencí dětí a žáků, jejich rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement.

Podstatnými body strategie je univerzitní vzdělávání v Ostravě, výuka jazyků, výchova ke sportu a celoživotní vzdělávání.

Kvalitní školství je nedílnou podmínkou pro rozvoj Ostravy. Možnost vybrat si odpovídající školu v místě bydliště zabrání v budoucnu odlivu talentovaných lidí z Ostravska do jiných měst.

Město při tvorbě strategie čerpalo ze zkušeností a diskusí se školami, univerzitami, odbornou veřejností sportovními kluby, i neziskovým sektorem.

Mnohé kroky z nové strategie vzdělávání začne město realizovat už v prvních týdnech roku 2022.


Detailně ke Strategii vzdělávání města Ostravy do roku 2030 v odkazu:

https://talentova.cz/strategie-vzdelavani-mesta-ostravy-2030/

Zdeněk Nytra

Senátor volebního obvodu 70. Ostrava – město

Předseda Senátorského klubu ODS a TOP 09

Foto: px

Další články v kategorii