Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Obecní úřad v renesančním zámku

Obecní úřad v renesančním zámku

15.3.2019

Součástí senátního obvodu č. 70 Ostrava-město je i Stará Ves nad Ondřejnicí, o níž je poprvé v historických pramenech zmínka roku 1267. Je tedy nejméně tak stará jako město Ostrava.

Stará ves se oprávněně může pyšnit renezančním zámkem a goticko- renesančním kostelem.Obě stavby   vznikly v 16. století. Duchovní dědictví minulosti oživují Staroveské obecní slavnosti- konají Stará Ves, jejíž součástí je i  Košatka má všechny vymoženosti moderní doby:  plynofikaci, vodovod, kanalizaci, dopravní obsluhu atd. se každoročně v červnu-  se starobylou tradiční „jizdou kole obila“, zvyky, písně a tance Lašska uchovává národopisný soubor Ondřejnica. 

V roce  2004  byl obecní  úřad   přestěhován do nově zrekonstruovaného a bezbariérově přístupného přízemí zámku. Rekonstrukce  celého objektu se letos  finišuje a tento památkově chráněný objekt se dostává i zvnějšku do podoby, jakou měl před 2. světovou válkou.  Kromě obecního úřadu v něm bude sídlit- ve 2. podlaží – veřejná knihovna, k dispozici budou i reprezentační historické prostory, pamatováno je i na restauraci. Na  rekonstrukci  se podílely fondy Evropské unie 32,5 mil Kč, z vlastních zdrojů bylo investováno 10 mil. Kč.

 

A jaký je vztah Staré Vsi  k Ostravě ?-  Sousedy obce je letiště v Mošnově a ostravský městský obvod  Proskovice.  Historicky je příslušnost k okresu Ostrava dána tím, že v roce 1930 byla Stará Ves nad Ondřejnicí- do té doby majetek olomouckého arcibiskupství- zakoupena  městem Ostrava. K osamostatnění došlo až v roce 1991. 

Text k obr. -Zámecká   věž  bude  zastřešena  tak, jak tomu bylo v minulosti. Na snímku  se tzv. lucerna ještě před  usazením nachází před zámkem.