Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Čím se radnice centrálního obvodu chlubit nemůže

Čím se radnice centrálního obvodu chlubit nemůže

26.4.2018

V březnovém vydání časopisu Centrum městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz se radnice chlubí svými úspěchy za uplynulé čtyři roky.- Cílem každé městské vlády by měl být stavební a investiční rozvoj , na který byla v období ekonomického růstu velká šance. Tento rozvoj se razantně projevil ve všech velkých městech Česka a taky ve velkých městech polského Slezska – Wroclaw, Katowice.

V našem centrálním obvodu v posledních sedmi letech situace poněkud jiná. S výjimkou Nové Karoliny nebylo za posledních sedm let vydáno významné stavební povolení.

Provedete-li zahraničního návštěvníka po centru, když vidí ty ohyzdné proluky, ptá se, kdy u nás skončila válka. Zatímco jiná města investory hledají (a proto nás třeba Brno či Katowice trumfují), v Ostravě se investoři likvidují. Za dané období lze odhadnout hodnotu nejvýznamnějších zmařených investic na 5 mld Kč + cca 1500 zmařených nových pracovních míst.

Jak se likviduje investor?

Rady městských obvodů mají v rukou ty nejmocnější nástroje – souhlasy s umístěním staveb, s umístěním přípojek inženýrských sítí a zpochybnění závazků k vybudování parkovacích stání. Konkrétní příklady:

Textilia-Ostravica - Amadeus Real v srpnu 2010 ( bývalou radou) dostal souhlas s umístěním stavby. Jenže nová rada v lednu 2012 tento souhlas zrušila. Zrovna ve chvíli, kdy investor dostal garanci bankovních úvěrů. Výsledný stav je „ozdobou“ Ostravy dodnes.

Hotel Campanile + Premiere Classe- Neudělení povolení pro plynovou přípojku

CB Centrum - (Nordica 2) - Údajná nedostatečná kapacita okolních komunikac

New Amsterdam Office - Nedostatek parkovacích míst. Investorovi bylo uloženo vybudovat sedmi(!)podlažní podzemní parkoviště.

Dům na Gorkého ulici- Kombinace všech předešlých námitek.

K tomu lze jen dodat, že každý z investorů musel splnit povinnost garance parkovacích míst ze zákona. Což všichni splnili. Nabízí se otázka – když radnici MOaP tolik záleží na parkování, proč za sedm let nepostavila jediný podzemní či nadzemní parkovací dům? Proč byl rozbit integrovaný parkovací systém? Proč jsou vymýšleny nesmyslné dopravní projekty/tunel pod Místeckou ulicí/ které nelze stejně realizovat? Následky těchto nepovedených věcí jsou fatální, a je otázka, zda-li jsou napravitelné. Nepokusit se o to, by pochopitelně bylo osudné.

Ing. Miroslav Svozil, předseda klubu ODS v zastupitelstvu MOaP

/Tento příspěvek byl odmítnut ke zveřejnění v časopise Centrum- celkem 4 tiskové strany! Stanovisko starostky Bernfeldové: Rozhodnutím redakční rady byl omezen rozsah příspěvků, a to na jeden příspěvek opozičního klubu zastupitelů v jednom čísle v maximálním rozsahu 24 řádků bez fotografií./


Foto: 

 V centru Ostravy na  Českobratrské ul. u křižovatky s ulicí Cihelní již několik let upozorňuje billboard, že zde mělo stát CB Centrum  – investice, kterou zmařila radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz


Další články v kategorii