Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Bezpečná a čistá Nová Bělá

Bezpečná a čistá Nová Bělá

16.5.2017

Nová Bělá je dobrá adresa. Získat tam stavební místo není snadné /a levné/. Bezpečné a zdravé žití by ovšem mohl kardinálně ohrozit projekt “Hala pro odchov 6 000 kusů nosnic”. Přesněji jeho realizace.

Přitom nejde o nic nového.  Již  25. února 2013  vydala Rada městského obvodu Nová Bělá  záporné stanovisko k záměru bratří Javorků.- Místní zemědělci, kteří chtějí halu postavit a provozovat.

Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu vydal  14. října 2014 stanovisko k investičnímu záměru “Hala pro odchov 6 000 kusů nosnic” s tím, že Investiční záměr je v rozporu s Územním plánem Ostravy.

V březnu 2017  se v  Nové Bělé konalo nejbouřlivější zasedání zastupitelstva v historii tohoto ostravského městského obvodu.   Deník citoval/údajně/ starostu Lumíra Bahra: „Do chudáků zemědělců, kteří chtějí halu pro nosnice stavět, doslova bušili. Třikrát čtyřikrát jsem byl donucen zvýšit hlas a mírnit atmosféru, aby se vše obešlo bez vulgarit a překřikování. Nebylo přijato žádné usnesení, přítomní se pouze seznámili s projektem i stanovisky jeho předkladatelů a odpůrců.“

Soukromí zemědělci Antonín a Václav Javorkovi na svou podporu pozvali spoluautora záměru (a tvůrce posudků) Miroslava Vraného z Pardubic i zástupce rodinné farmy Václav Matoušek z Čerčan u Prahy (provozovatele drůbežárny se stejnou technologií a počtem nosnic).

„Zazněly všechny naše argumenty, bohužel před těmi, co je slyšet nechtějí,” posteskli si Javorkovi  s tím, že oni na rozdíl od protistrany disponují výpočty i zkušenostmi. Vlnu nevole podle nich vyvolali noví spoluobčané, kteří „by nejraději viděli místo farmy další stavební parcely”.

Filip Křižka je jedním z mluvčích sdružení Bezpečná a čistá Nová Bělá,z.s.,  které velkodrůbežárnu v obci nechce./ www.novabela.eu./ Účast a vystoupení farmářů Matuškových z Čerčan  označil za tragikomedii, která se dá prý shrnout slovy: „Je super, když vám u domu bude stát drůbežárna!” Nespokojeným lidem se nelíbila ani slova odborníka Vraného, jenž projekt podpořil, protože nevzal v úvahu protiargumenty týkající se zápachu, hluku, bezpečnosti /alergeny, roztoči, hlodavci/. Hala má stát  cca 130 m od obytných domů a blízké mateřské školy.

Sdružení ke schůzi vydalo prohlášení, z něhož vyjímáme:  V článku byl několikrát citován pan starosta Bahr. Podle jeho slov se zmíněné citace nezakládají na pravdě. Nemáme důvod panu starostovi nevěřit.-  Použít ve spojení s bratry Javorkovými termín “chudáci zemědělci”, evokuje pocit, že oni jsou ti, kterým někdo ubližuje.  Jaký termín bude použit, až hala bude stát, a lidé si budou stěžovat na zápach, prach, hluk, atd.? “Chudáci obyvatelé”?

Ke slovům bratrů Javorkovým, „proč dělat různé studie a posudky akreditovaných odborníků, když tady má větší slovo kdokoliv bez znalostí v oboru.“-  ano, pánové, přesně tak, větší váhu má a vždy budou mít názory toho, koho se to bezprostředně týká, tudíž obyvatelé Nové Bělé...“


A další prohlášení bratrů Javorkových: Vlnu nevole podle nich vyvolali noví spoluobčané, kteří „by nejraději viděli místo farmy další stavební parcely”. - Lidé, kteří připojili svůj podpis pod petici proti drůbežárně nebo zaslali/ celkem 17/  protestní dopis na krajský úřad, patří jak ke starousedlíkům, tak novým spoluobčanům.


 „…nejen bratři Javorkové a jejich lobbisté, ale i někteří zastupitelé mají tendenci rozdělovat obyvatelé Nové Bělé na starousedlíky a “náplavy”. Rozdělování obyvatel Nové Bělé podle délky jejich pobytu v obci nebo podle jejich povoláni je velmi nebezpečné, píše se v závěru.


Jaký je současný stav?  Čeká se na stanovisko krajského úřadu, které musí obsahovat  vyhodnocení relevantních připomínek a problémových otázek: zápach, hluk, bezpečnost, likvidace odpadů, tedy vše, na co upozorňuje Čistá a bezpečná  Nová Bělá, z.s. Rozhodnutí je tedy pouze odloženo.

V Nově Bělé proti sobě nestojí zpupné úřady a občané domáhající se spravedlnosti. Ani starousedlíci proti „náplavám.“  - Nová Bělá zůstane čistá, bezpečná a dobrá k bydlení bez  realizace projektu „Hala pro odchov 6 000 kusů nosnic.“


Další články v kategorii