Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Podívejte se na poslední novinky z obvodu

Já v médiích
Autobusem z Václavovic do Vratimova?

Autobusem z Václavovic do Vratimova?

11.3.2020

Obec Václavovice nadále usiluje o zavedení autobusového spojení s městem Vratimov. V polovině loňského roku byl vedením obce vznesen požadavek na společnost KODIS, aby prověřila možnosti dopravní obslužnosti. Jednání pokračují i nyní.

V závěru roku se konala schůzka za účasti zástupců měst Vratimov a Šenov, na které se projednával návrh propojení linky č. 21 s Václavovicemi a to po trase: Horní Datyně – Průjezd přes železniční trať - Volenský rybník - Zpět přes trať - Václavovická ulice - Konečná zastávka Václavovice střed. Zde se vozy otočí a pojedou po stejné trase přes Horní Datyně, Vratimov až do Ostravy na autobusové nádraží.

Toto řešení bylo pak předloženo na jednáních zastupitelů obce Václavovice a měst Vratimova a Šenova spolu s předpokládaným finančním zatížením, které bylo propočteno na celkem asi 1,2 milionu korun za rok při provozování devíti párů spojů v pracovní dny. 

Na začátku února 2020 se uskutečnilo další jednání se závěrem připravit návrh spojení se snížením nákladů. Dohodlo se provozovat šest párů spojů s orientačními náklady celkem 750 tisíc korun za rok. Jednání budou dále pokračovat po předložení návrhu upraveného budoucího jízdního řádu a pokud dojde k dohodě mezi jednotlivými zainteresovanými obcemi, je předpoklad zavedení spoje od září 2020. Zkušební provoz se zvažuje na 2 roky, poté bude vyhodnocena vytíženost a účelnost řešení. 
Zdroj a foto: Obecní úřad Václavovice


Další články v kategorii