Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Ústavní zákon i petice  jsou preventivní opatření vyvolané hrozbou terorismu

Ústavní zákon i petice jsou preventivní opatření vyvolané hrozbou terorismu

5.12.2017

Většinový názor v Senátu je, že není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo českých občanů držet zbraň pro osobní obranu. To však neznamená, že bude zákon přijat- Sněmovna jej již přijala velkou většinou .

Navrhovaný ústavní zákon má doplnit čl.  3 zákona 110/1993 Sb. o tento text: 

 Občané České republiky mají právo nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů uvedených v odstavci (2). Toto právo může být zákonem omezeno a zákonem mohou být stanoveny další podmínky jeho výkonu, je-li to nezbytné pro ochranu práv a svobod druhých, veřejného pořádku a bezpečnosti, životů a zdraví nebo pro předcházení trestným činům.

Pro info odstavec (2):

(2) Státní orgány, orgány územních samosprávných celků a právnické a fyzické osoby jsou povinny se podílet na zajišťování bezpečnosti České republiky. Rozsah povinností a další podrobnosti stanoví zákon;

Co obsahuje  petice  proti regulaci zbraní  a sebeobranných prostředků ze strany EU

- Protestuje proti snahám Evropské komise o další regulaci v oblasti držení legálních zbraní a sebeobranných prostředků;

- Požaduje zachování práva umožňujícího bezúhonnému občanovi nabývat a nosit zbraň související s jeho svobodou a principy demokratického státu

- Požaduje výhradní řešení této problematiky pouze vlastní legislativou jednotlivých členských států.

Názor klubu ODS /a samozřejmě i můj/: Návrh je preventivním opatřením, které má posílit právní postavení ČR před připravovanou novelou evropské směrnice, která má omezit legální držení zbraní. Cílem doplnění ústavního zákona je vytvoření prostoru pro zachování a využití existujících specifických podmínek v oblasti civilního držení zbraní v České republice.


Další články v kategorii