Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Sanace lagun OSTRAMO se protáhne o další dva roky

Sanace lagun OSTRAMO se protáhne o další dva roky

10.12.2018

Český hydrometeorologický ústav informoval 10. prosince 2018, že v průběhu sanace ostravských lagun v areálu bývalé chemičky OSTRAMO se od konce roku 2017 vyskytuje nepříjemný zápach a vysoké krátkodobé koncentrace některých škodlivin v ovzduší, především oxidu siřičitého. Za uplynulý rok bylo provedeno 44 měření, z toho v 11 byl překročen hodinový limit.

Kaly se odtěžují již 14 let, termín prací se neustále prodlužuje, i poslední „závazný“ termín- konec roku 2018 - nebude splněn. I po novém roce zůstane v lagunách na 70 000 tun kalů. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství, která kaly odstraňuje, totiž požaduje dodatek ke smlouvě s tím, že upravené a zavápněné kaly chce u lagun deponovat až do prosince roku 2020. 

Město Ostrava s prodloužením termínu sanace lagun Ostramo nesouhlasí a považuje ho za neopodstatněný,  nemůže však fakticky situaci ovlivnit, protože smluvními stranami jsou Ministerstvo financí a společnost AVE CZ. 

Český hydrometeorologický ústav zároveň informuje o zdravotních rizikách vyplývajících z expozice oxidu siřičitého:

  • Hlavním toxickým účinkem je účinek dráždivý, který se projevuje v místě absorpce. Při  biotransformaci oxidu Nedochází ke vzniku toxických metabolitů, ale  způsobuje klinické změny   spojené s bronchospasmy u astmatiků
  •         Charakter zápachu z lagun může být od olejnatého, dehtového až po sirný. Zdravotní rizika z  pachových látek jsou vnímána spíše jako stresový faktor. Přímý dopad na zdraví nebyl prokázán.

Další články v kategorii