Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
S vodní cestou Odra –Dunaj   se stále počítá

S vodní cestou Odra –Dunaj se stále počítá

26.3.2019

Potřebuje ČR a Evropa vodní koridor Dunaj – Odra – Labe? To je název veřejného slyšení v Senátu, které se uskuteční do konce června. Senátorka Seidlová vysvětlila, proč je to nutné: je připravena studie proveditelnosti/ stála 25 miliónů Kč/ a vláda by měla rozhodnout, - počítá se s termínem konec května- jak dál s tímto vodním koridorem.


Část labská by neměla být sledována.  Severojižní část by neměla být  doporučených variant vedená tak, jak se předpokládalo, směrem přes jižní Moravu po řece Moravě až na rakouskou hranici a poté do Dunaje, ale měla by odbočovat směrem na Slovensko. Takže  se vztahuje na tři státy: Polsko, Česká republika, Slovensko,  z části i Maďarsko.

Náklady na celý průplav Odra – Dunaj – Labe se pohybují kolem 520 miliard. Náklady na severojižní trasu dunajsko-oderskou zhruba 280 mld. Kč . Změny trasy a jejich nová ochrana, příprava a možná realizace průplavu budou mít zásadní vliv a dopady do rozsáhlého souboru v oblasti rozvoje a života občanů dotčených regionů. Pokud dostaneme, jak se předpokládá, peníze z Evropy,  jiné projekty, například železnice, mohou být ve svých nárocích, požadavcích samozřejmě ohroženy.

Ale nejen to. Náklady na přípravu a případnou realizaci a provoz průplavu si vyžádají znační finanční zdroje z veřejných rozpočtů, a to na všech úrovních veřejné správy území samosprávných celků vlády. Očekávat lze také některá legislativní a právní opatření, jak říká studie.

  Senátor  Václav Hampl:     

Předpokládá se velmi zásadní financování z evropských zdrojů.  Je to samozřejmě věc, která se velmi zásadně týká našich partnerů a sousedů v EU a vlastně i celoevropské sítě dopravní. 

Senátor Jiří Dienstrbier:

 Pokud cílem tohoto slyšení má být to, jak ukončit tento šílený megalomanský projekt, jsem pro slyšení . Ale jinak si myslím, že to vůbec nestojí za ztrátu času, úsilí a rozhodně ne ty desítky milionů, které se vynakládají na studie, protože to je možná jediný důvod, proč se ta myšlenka udržuje při životě. Aby někdo měl zakázky z těchto studií.

 

 

Další články v kategorii