Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Regionální kulatý stůl ostře kritizoval úroveň  stavebních řízení

Regionální kulatý stůl ostře kritizoval úroveň stavebních řízení

24.4.2018

V Ostravě pokračovala 23. dubna 2018 série regionálních kulatých stolů ODS s odborníky a zástupci samospráv. Cílem je získat podněty z praxe a odborná stanoviska, která se začlení do programu ODS pro podzimní komunální volby. Program bude obsahovat nejen základní představu ODS o fungování obcí a měst, ale navrhne i takové změny v legislativě, které by zjednodušily jejich správu.

Ostravský kulatý stůl s názvem  „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“  se zabýval zejména  zefektivněním  stavebního řízení. Diskutovalo se  o přínosu tzv. závazného stanoviska, o problémech s obsazováním míst na stavebních úřadech, o neúměrných lhůtách při vyřizování záležitostí i na ústředních orgánech, o vlivu místní samosprávy, ale taky o tom, že některé subjekty mají pouze práva a žádnou odpovědnost. Jedná se o  některé neziskové organizace, jejichž vstupy do stavebních řízení jsou naprosto svévolné.  V obecné rovině se diskuse týkala kvality, resp. nekvality naší legislativy, neúměrnému množství zákonů a jejich nepřehlednosti 

„Velmi oceňuji řadu nápadů a impulsů pro zrychlení a zjednodušení stavebního řízení, a to zejména  u takové výstavby, které zkvalitňuje veřejná  prostranství. Ostrava a celý Moravskoslezský kraj jsou poznamenány industriálním charakterem a máme stále co dohánět v tom, aby se naše města a obce proměnila v přívětivější místa pro život. Tomu chceme pomoci jak na úrovni samosprávy, tak i změnami  příslušné legislativy,“ uvedl po jednání garant programové oblasti „Kvalitní infrastruktura ve městech a obcích“ a kandidát na primátora Ostravy Zdeněk Nytra.   text obr  Místopředseda ODS,  poslanec parlamentu a   a starosta  středočeských Líbeznic Martin Kupka  je u regionálních stolů garantem  programové oblasti "Dostupná a přátelská veřejná práva/obec, město pro občany."


Další články v kategorii