Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Proč nás musí zajímat osud NH

Proč nás musí zajímat osud NH

15.5.2018

14. května jednali čtyři kolegové z první desítky naší kandidátky do zastupitelstva města Ostravy- Ing. Cigánek, MUDr. Čermák, Ing. Svozil a Mgr. Štěpánek- s nejvyšším vedením Nové huti - ArcelorMitall Ostrava- generálním ředitelem Ashokem Patilem, personální ředitelkou Veronikou Muroňovou a dalšími členy top managementu.

Novou huť získal současný majitel v roce 2003, když zaplatil za akcie 17 miliard Kč. Od té doby splatil i dluhy bývalého vedení ve výši 13 miliard Kč. Zaměstnanci, kterých je v současné době 6 500  neskrývají obavy. Proč?  ArceorMittall se bude prodávat .

Pro dokreslení několik dalších čísel

-Jde o  největšího výrobce oceli v ČR- vloni 2 miliony tun

-Od roku 2003 činí příspěvek  do rodinných rozpočtů zaměstnanců 84,5 miliardy Kč

-Průměrný měsíční  plat se blíží 39 tis. Kč, navíc existuje řada benefitů.

-Do ekologizace huti bylo  vloženo 8 miliard Kč, prašnost klesla na 25%  stavu z roku 2003, ve všech ekologických ukazatelích huť jde nad rámec svých zákonných povinností

- NH není montovna, je zde zaměstnáno na  900 inženýrů

Nový vlastník musí být potvrzen Evropskou komisí. Jeho jméno zatím není známo, ale protože se jedná o prodej podniku, na kterém je přímo i nepřímo závislých na 18 000 pracovních míst,/celkem 60 tisíc i s rodinnými příslušníky/ jde o zodpovědný úkol.  Podílet se na něm  má i ministerstvo obchodu a průmyslu. 

ArcelorMittal je největším zaměstnavatelem na území města Ostravy. 


Text k obr. Zleva: Ing.  Miroslav Svozil,  MUDr Pavel Čermák  a  Ing. Hýbl, ředitel závodu Automatizace při obhlídce areálu Nové huti  ze střechy kotelny

Další články v kategorii