Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Ostravské podniky dobrovolně investují miliony do snížení emisí

Ostravské podniky dobrovolně investují miliony do snížení emisí

4.6.2020

Mezi sedmičku podniků, které podepsaly v rámci Moravskoslezského kraje dobrovolnou dohodu o snižování negativních dopadů na životní prostředí pod limit stanovený zákonem, patří OKK Koksovny. 

Společnost OKK Koksovny si pro sebe v dobrovolné dohodě s krajem stanovila na rok 2019 několika miliónové investice do ekologických a bezpečnostních zařízení, které sníží obsah škodlivin vypouštěných do ovzduší. Společnost dle slov ředitele Zděňka Durčáka loni provedla preventivní výměnu trysek a čerpadel hydroinjektáže za pět a půl milionu, což vedlo k okamžitému snížení množství plynných i pevných emisí při obsazování komor koksárenské baterie.

Dále modernizovala plnicí rameno chemických produktů, což vyšlo na částku převyšující jedenáct milionů korun. Výsledkem je snížení fugitivních (volně unikajících) emisí benzenu. Společnost se dále zavázala podporovat ozdravné pobyty dětí, měřit přímo v podniku hodnoty emisí a udržovat v areálu dostatek zeleně. Zdeněk Nytra

4. června 2020

Další články v kategorii