Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Ostrava spí, podívejte se, kde je Brno nebo Katowice

Ostrava spí, podívejte se, kde je Brno nebo Katowice

21.4.2018

Rozhovor uveřejněný v internetovém vydání Magazínu Patriot - http://www.patriotmagazin.cz/senator-nytra-ostrava-spi-podivejte-se-kde-je-brno-nebo-katowice

Senátor Zdeněk Nytra (ODS) povede v podzimních komunálních volbách v Ostravě společnou kandidátku ODS, TOP 09 a Strany soukromníků.

Pane Nytro, jste úspěšný senátor, proč jste se rozhodl kandidovat také do náročné ostravské komunální politiky?

V Senátu jsem velmi rychle pochopil, že propojení vysoké a komunální politiky je nejen prospěšné, ale i nutné. V komunálu totiž získáte praktické podklady pro legislativní práci v Senátu. Mimochodem ke stejnému závěru dospěla více než čtvrtina mých senátních kolegů. A protože Ostrava je mým domovem, není mi lhostejné, rozvíjí-li se, či stojí na místě, jak se v něm bydlí a pracuje. Proto jsem se rozhodl kandidovat. A k vašemu oslovení „úspěšný senátor“ - to musí posoudit voliči, ale při vší skromnosti - snažím se.

Jakým tématům byste se chtěl v případě úspěšné kandidatury věnovat?

Těch témat je celá řada. Prvním je celkový rozvoj města, návrat investorů, kteří odešli nejen kvůli finanční krizi, ale taky návrat obyvatel, a to zejména těch mladých. A když už mladí lidé odejdou „do světa“ studovat nebo sbírat životní zkušenosti, chceme v Ostravě vytvořit takové podmínky, aby se rádi vraceli. V té souvislosti se chceme podílet na nové urbanistické studii města, která by se stala základem rozvoje města pro 21. století. Chceme a musíme vyřešit neuralgické body centra města – Textilie (Ostravice), Masarykovo náměstí, Černá louka. A patří zde i vytváření podmínek pro moderní průmysl, tzn. vybudovat zde optimální průmyslový mix.

A dál?

Druhým neméně důležitým tématem je doprava – jak statická (parkování), tak dynamická. Obyvatelé, pracující či návštěvníci města nemají kde zaparkovat, kolony vozidel na cestách sice ještě nedosahují délky v Praze, ale to není důvod ke spokojenosti. Dále je to rozšiřování a zkvalitňování nabídky pro bydlení hlavně našich seniorů a mladých rodin.

Jaké jsou další oblasti, kterým byste se chtěl věnovat?

Neméně důležitým tématem je kvalita životního prostředí. Něco ovlivnit můžeme, například již zmiňovanou dopravou (mimochodem plynule jedoucí vozidlo je v tomto ohledu lepší než vozidlo každou chvíli brzdící, popojíždějící či stojící v koloně), důsledným úklidem komunikací, podporou tzv. „kotlíkových dotací“, úzkou spoluprací s průmyslem. Něco ovlivníme už méně, ale můžeme aspoň soustavně tlačit na urychlené dokončení likvidace ekologických škod na území města (laguny a celý areál Ostrama, Trojické údolí a průmyslová zóna Hrušov), nebo na snížení znečištění, které k nám přichází z Polska. A pochopitelně nechceme zapomenout ani na zvyšování úrovně zdravotní péče ve městě, oboustranně prospěšnou spolupráci s vysokými školami, vylepšování podmínek pro kulturní a sportovní vyžití občanů, dětí a mládeže především.

Co podle vás současná politická garnitura v Ostravě nezvládá a v čem si naopak vede dobře?

Podle mne je to právě ten rozvoj města jako celek. Podívejte se, kam se za poslední dobu posunulo například Brno nebo Katowice. Velká pozornost se věnovala často nereálným a za celé období ani nezahájeným projektům, jejichž priorita se navíc v průběhu času velice měnila (jako příklad lze uvést lanovku nad městem – jednou vede z bodu A do bodu B, pak z bodu C do bodu D, Místeckou ulici – místo abychom řešili její optimální dokončení, tak vymyslíme její zatunelování, které je hlavně z časového hlediska nereálné, další využití Černí louky atd.). Dále je to spolupráce s případnými investory. Těm se nemůžeme podbízet, ale měli bychom umět pro ty seriózní vytvořit podmínky, což se bohužel moc nedařilo. A pak je to již zmiňovaná doprava.

Pokud by volební zisk ODS či povolební vyjednávání umožnila vaši účast ve vedení města, na jakém postu byste si sám sebe dokázal představit a která témata řešit?

To je v tuto chvíli předčasné, ale vedle bezpečnosti mne velice zajímá i doprava.

Můžete říci, s jakými partnery si dovedete představit povolební spolupráci?

Jak se říká, není radno porcovat medvěda, který ještě běhá po lese. Ale spolupráci si umím představit se všemi demokratickými subjekty, které budou v zastupitelstvu zastoupeny.

Můžete představit své kolegy na kandidátce?

To pochopitelně mohu a rád, protože si myslím, že je velice pestrá a jsou na ni odborníci na potřebné oblasti. Navíc nás svou účastí podpořili i zástupci TOP 09 a Strany soukromníků. Na kandidátce máme odborníky na ekonomiku, školství a sport (Martin Štěpánek, Vladimír Cigánek, za TOP 09 Michaela Roubíčková), rozpočet a spolupráci s průmyslem a investory (Miroslav Svozil), investice a stavební legislativu (František Kolařík), kulturu (Radana Zapletalová), zdravotní péči (Pavel Čermák), základní a střední školství (Marcela Šulová opět z TOP 09), drobné podnikání (Jan Okoun), nebo dopravu (Vladimír Návrat). Navíc většina z nás má zkušenosti s komunální politikou ať už na úrovni města, nebo městských částí.

Další články v kategorii