Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Největší zaměstnavatel v Ostravě teď bude ještě více dbát na čistotu ovzduší

Největší zaměstnavatel v Ostravě teď bude ještě více dbát na čistotu ovzduší

22.6.2020

Liberty Ostrava uvedla 25. května do provozu novou technologii na snížení fugitivních emisí. Jedná se o dva odprašovací tkaninové filtry, které odteď ročně zachytí dalších 11 tun prachu navíc.


Náklady na pořízení filtrů čítají 16 milionů korun a vedení hutě deklaruje díky odborným měřením, že průměrná koncentrace tuhých znečisťujících látek na výstupu z nových filtrů je o více než 95 % nižší, než jsou zákonem stanovené limity.

„Implementace filtrů trvala pět měsíců a probíhala za nepřetržitého provozu válcovny. Konečná fáze instalace byla poznamenána koronavirovou krizí, kdy byl omezen pohyb pracovníků po huti. Přesto jsme zvládli projekt úspěšně dokončit,“ řekl Petr Kraina z investičního oddělení LIBERTY Ostrava.

Podnik v současnosti provozuje na čtyři desítky tkaninových filtrů, přičemž čtrnáct z nich je zaměřeno na fugitivní emise a celkové množství zadržených nejmenších prachových částic je díky nim 99%. 
Zdeněk Nytra, 22. června 2020

Další články v kategorii