Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Náklady na útlum důlní činnosti zahrnují i sociální a zdravotní platby

Náklady na útlum důlní činnosti zahrnují i sociální a zdravotní platby

9.8.2019

Celkové náklady na útlum dolů v ostravsko-karvinském revíru za období 1991 až 2018 dosáhly částky 37 mld. Kč. Z toho zhruba dvě třetiny tvoří tzv. mandatorní sociálně zdravotní náklady. Jednu třetinu představují náklady na technickou likvidaci a zahlazování následků hornické činnosti. Uvádí to zpráva státního podniku DIAMO.

Do těchto nákladů jsou zahrnuty: náklady na provozní a likvidační práce v dole i na povrchu, čerpání důlních vod, sanaci a rekultivaci pozemků dotčených těžbou, dotace ministerstva kultury na obnovu památek a náklady na důlní škody - 

Mandatorní sociálně zdravotní náklady realizuje sociální centrum odštěpného závodu ODRA, které vyplácí měsíčně náhrady za ztrátu na výdělku (renty) a zvláštní příspěvek bývalým horníkům (ZPH). Jednou ročně se provádí výplata deputátního uhlí. Dále vyplácí sociální dávky ke zmírnění sociálních dopadů útlumu těžby a restrukturalizace OKD. Pro představu v roce 2004 sociální centrum v Ostravě vyplácelo zhruba 6.000 rent, 30.000 deputátů a 3.000 zvláštních příspěvků horníkům (ZPH). Před lety se vyplácela horníkům na uvedených příspěvcích více než miliarda korun ročně.

Objem vyplácených sociálně zdravotních nákladů ale každoročně klesá s tím, jak postupně zanikají nároky jednotlivých poživatelů. V letošním roce předpokládáme výplatu kolem 300 milionů Kč.


Další články v kategorii