Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Kam půjdou  miliardy v programu Restart?

Kam půjdou miliardy v programu Restart?

13.9.2017

Ptáme se Ing. Miroslava Svozila, poradce senátora Zdeňka Nytry pro oblast ekonomiky a veřejné správy

 

Začátkem  července vláda  oznámila, že na hospodářskou restrukturalizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde v příštích třech letech zhruba 42 miliard korun. Šest miliard ještě letos, kolem jedenácti miliard v příštím roce a přes 25 miliard v roce 2019.

Mohou tyto prostředky výrazně změnit situaci?

MS: Dlužno říci, že reálné navýšení proti současným plánům činí cca 19 mld. Kč, protože zbývající  částka je alokována již ve státním fondu dopravní infrastruktury.

Takže zbývá  cca  23 miliard.  Kam s nimi?

MS: Program Restart /tak se oficiálně nazývá/ zahrnuje 65 opatření, dovolím si jmenovat alespoň několik zajímavých příkladů:

Technologie-program na podporu modernizace firem

Podnikavý region – podpora start-upů,

Regenerace brownfieldů, starých průmyslových areálů/, které nejsou využívané  Výzkum a vývoj- programy DELTA2, GAMA2, EPSILON pro Technologickou agenturu České republiky a výzkum pro průmysl 4.0.

Investice do životního prostředí – dokončení programu sanace ekologických škod po těžební a průmyslové činnosti ve vazbě na usnesení vlády č. 592/2002 Sb., a investice do dopravní infrastruktury a veřejné správy – modernizace železničních tratí, dálnic a silnic I., II., III.třídy a ICT infrastruktury.

 Kdo se podílel na programu Restart?

 

 MS: První verzi projektu představil vládní zmocněnec doc. Jiří Cienciala na setkání s vedením kraje a  jeho reprezentanty  v Parlamentu v lednu roku 2017.Tam byl i senátor Zdeněk Nytra. Tehdy byla dána možnost prvotní verzi připomínkovat.

Za naši senátní kancelář byla navržena  následující doplnění:

-          Oblast vědy a výzkumu Oblast vědy a výzkumu – spoluúčast státu na realizaci Moravskoslezské vědecké knihovny a alokace           Technologické agentury ČR v Ostravě ( nebo aspoň její části)

-          Oblast podnikání a investoři – spoluúčast státu na realizaci průmyslové zóny Hrušov

-          Oblast infrastruktura – ta nebyla vůbec konkretizovaná; navrhli jsme rekonstrukci železničního uzlu Ostrava - hlavní nádraží na II. železničním koridoru, revitalizaci trati Ostrava-Frýdlant-Frenštát na rychlost 160 km/hod a  trati Studénka-Kopřivnice-Frenštát ; ze silnic pak obchvat Opavy a tah Opava-Bruntál, severní spoj v Ostravě a dálnici na Slovensko.

   Nad všechny oblasti jsme doporučili alokaci některých centrálních státních institucí do Ostravy, zejména ty s vazbou na průmysl (Energetický regulační úřad, Báňský úřad, TAČR)

Byly tyto připomínky akceptovány?

 

MS:Finální verze projektu Restart byla představena na vládní konferenci, na níž jsem reprezentoval Senátní klub ODS. V nové verzi materiálu je obsažena drtivá většina dopravních opatření, ostatní nikoliv. Na diskusi zbyl  velmi malý prostor,   přesto jsem otevřel problematiku hlavního nádraží i rekonstrukci samotné výpravní budovy, dokončení  Vědecko-technologického parku v Ostravě a přislíbenou rekonstrukci budovy Ekonomické fakulty

 VŠB-TU. Mé připomínky jsou součástí zápisu z vládní konference, takže uvidíme, jaký budou mít úspěch.

Znamená to, že dojde k obsahovým změnám?

 MS: Vláda Restart schválila s tím, že každý rok k 31. 5. bude materiál aktualizován s opětovným předložením vládě.

 Přejděme k našemu senátnímu obvodu Ostrava- město. Co lze tady od Restartu očekávat?

MS: Za klíčové -  a pro nejbližší do dobu-  považuji modernizaci železničního uzlu Ostrava –

hlavní nádraží a trati na Frýdlant, realizaci Fakulty umění OU a  projekt Podnikavý region – podpora ostravských start-upů.

Takže v květnu příštího roku budeme bilancovat, co z projektu bylo realizováno!

 

 

Vizitka Ing. Miroslava Svozila

- Systémový inženýr, vedoucí útvaru informatiky Koksovny NH a posléze Nové huti do r 2001

- Náměstek primátora pro ekonomiku a finance 2001-2002

- Starosta městského obvodu MOaP 2006-2010

- Poradce předsedy vlády pro průmysl 2012-2013

- Nyní poradce a konzultant pro průmyslové firmy, asistent senátora a člen správní rady Agentury pro regionální rozvoj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Další články v kategorii