Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Jak vznikala “Hodinová koalice” ANO, Piráti a KDU-ČSL

Jak vznikala “Hodinová koalice” ANO, Piráti a KDU-ČSL

26.10.2018

25. října byla podepsána koaliční dohoda ANO, Piráti a KDU-ČS, Co tomu předcházelo? - Přinášíme společné stanovisko ODS a hnutí Ostravak

T. Macura (ČTK):

 "Jednání jsme začali vést hned první den po volbách, nicméně do dneška, a je to téměř už tři týdny, jsme nebyli schopni se dohodnout na detailech spolupráce, tím spíš, že některé strany do toho začaly spojovat řešení na magistrátu s řešením na centrálním městském obvodě."

Pravda:

 7.10. První koaliční jednání ANO – ODS; ANO – Ostravak; ANO nám oznámilo vytvoření dvojbloku ANO - KDU-ČSL, za který s ODS i Ostravakem jedná vyjednávací tým ANO. Návrh pokračování stávající radniční koalice ANO, Ostravak, ODS, KDU-ČSL

 8.10. Druhé koaliční jednání mezi ANO (dvojblokem) a ODS, na kterém hnutí ANO předložilo ODS nabídku na dvě křesla v radě (náměstek primátora pro finance a neuvolněný radní pro oblast bezpečnosti); ODS nabídku projednala ve svých stranických orgánech a 1/ odsouhlasila pokračování koalice ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL a 2/ odsouhlasila nabídku na počet míst v radě města a svěřené resorty. Výsledek oznámen primátorovi T. Macurovi. Od tohoto dne včetně dne 25.10. s ODS nikdo žádná další koaliční jednání nevedl.

 10.10. Pirátské fórum oznamuje nabídku od hnutí ANO na zahájení koaličních jednání. Po určité době se pirátské fórum v Ostravě odmlčí a o vyjednáváních již neinformuje.

 12.10. Druhé koaliční jednání ANO (dvojblok) – Ostravak; Ostravak přijal nabídku ANO na pokračování koalice ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL, včetně dvou uvolněných míst v radě města a obsazení resortů dopravy a zdravotnictví, sociálních věcí a sportu. Tentýž den hnutí ANO oficiálně oznamuje médiím uzavření koalice ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL a svým partnerům zasílá k připomínkám návrh koaliční smlouvy.

 17.10. Odsouhlasen text koaliční smlouvy mezi ANO, Ostravak a ODS. O postojích KDU-ČSL k textu koaliční smlouvy ani koalici samotné není ODS ani hnutí Ostravak nic známo, neboť KDU-ČSL se jednání s ODS a Ostravakem neúčastní. Podle kuloárních informací (Pirátské fórum se 12.10. odmlčelo) dále pokračuje jednání hnutí ANO s Piráty. Tato informace se zejména od členů ANO na obvodech dostává k ODS s upozorněním, že Piráti mají v již dohodnuté koalici nahradit ODS.

 24.10. ANO oficiálně nabízí hnutí Ostravak nové koaliční uspořádání ve formátu ANO, Ostravak, Piráti, KDU-ČSL. Ostravak sděluje ANO, že je připraveno kdykoliv podepsat koaliční smlouvu, ovšem v dohodnutém formátu ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. O postoji KDU-ČSL k této změně koaličního partnera nám není nic známo, neboť KDU-ČSL se žádných koaličních jednání za přítomnosti zástupců Ostravak a ODS neúčastnila a nikterak s oběma stranami oficiálně nekomunikovala.

 25.10. Hnutí Ostravak opět dostává výzvu k podpisu koaliční smlouvy ve formátu ANO, Ostravak, Piráti a KDU-ČSL. Ostravak opět sděluje (SMS), že je připraven podepsat již dohodnutou koalici ve formátu ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. V 11:54 hod. obdrží předseda OS ODS Ostrava M. Štěpánek (SMS) dotaz od primátora Macury, kdo je jménem ODS oprávněn podepsat koaliční smlouvu. V tomtéž čase je lídr hnutí Ostravak L. Semerák dotazován primátorem Macurou, jestli je připraven podepsat koaliční smlouvu. V 14:50 hod. probíhá telefonický hovor mezi L. Semerákem a T. Macurou s pozvánkou do hotelu Best, kde sedí ANO, Piráti a KDU-ČSL a čekají na hnutí Ostravak s podpisem koaliční smlouvy. L. Semerák opět sděluje, že je připraven podepsat již dohodnutou koalici ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL. V 14:52 hod. obdrží M. Štěpánek telefonickou nabídku od primátora Ostravy, zda by se nedostavil do hotelu Best a nebyl ochoten jednat o novém koaličním uspořádání ve formátu ANO, ODS, Piráti a KDU-ČSL. M. Štěpánek panu Macurovi sděluje, že ODS je připravena kdykoliv podepsat již dohodnutou koalici ve formátu ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL.

 Další fakta:

T. Macura (ČTK): „V úmyslu tak měl podepsat čtyřkoalici ANO, Ostravak, Piráti a KDU-ČSL”

Pravda:

 Na včerejší den byla připravena přinejmenším dvě znění koaliční smlouvy, jednou za účasti Hnutí Ostravak (bez ODS) a jednou za účasti ODS (bez Ostravaka). Viz výše dotaz na M. Štěpánka, kdo je jménem ODS oprávněn podepsat koaliční smlouvu.

T. Macura (ČTK): “Proto podle něj ANO začalo vyjednávat i s Piráty a došlo k závěru, že kromě lidovců se s nimi v programových prioritách shodnou asi nejvíce ze všech stran.

Pravda:

ČTK zveřejněné priority nové koalice jsou do písmene stejné jako ty, které jsou v odsouhlaseném textu původní koaliční smlouvy mezi ANO, Ostravakem, ODS a KDU-ČSL.

T. Macura (ČTK): "Ukázalo se nicméně, že mezitím vznikl silný dvojblok hnutí Ostravak a ODS, který vyústil do neochoty obou partnerů v jednání pokračovat nebo k podpisu koaliční smlouvy se připojit," řekl Macura.

Pravda:

 ODS i Ostravak přistoupili na všechny návrhy a podmínky dvojbloku ANO/KDU-ČSL, odsouhlasili text koaliční smlouvy a byli jej (a stále jsou) v dohodnutém a hnutím ANO dne 12.10. zveřejněném formátu ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL podepsat. Jediný, kdo buď od samého počátku, nebo nejpozději od 10.10. nejednal s čestným úmyslem nabízenou a následně vyjednanou koalici uzavřít, bylo hnutí ANO nebo min. primátor Macura, což je více než evidentní a průkazné z výše zveřejněné chronologie vzniku Hodinové koalice ANO, Piráti a KDU-ČSL. Vznik dvojbloku ODS/Ostravak pan primátor asi usuzuje z něčeho „tak nepochopitelného“, jako když se spolu dva bývalí i budoucí koaliční partneři baví a komunikují, když už tu potřebu min. od okamžiku dohody o koalici ze dne 12.10. nemělo hnutí ANO.

 Od voleb nikdy neproběhlo společné jednání ANO-Ostravak-ODS-KDU-ČSL, tak jak je běžnou politickou praxí. Pan primátor včera ODS poprvé oznámil, že chce jednat o novém formátu. Současně však nedal žádnou časovou možnost tuto nabídku standardně projednat. Z toho je zřejmé, že o program, jeho priority, kompetentnost radních šlo až úplně na posledním místě.


Závěr:

Hnutí Ostravak a Občanská demokratická strana prohlašují byli součástí velmi úspěšné a funkční koalice a tudíž její další pokračování ve stejném formátu jsme považovali a stále považujeme za logické a pro město Ostravu přínosné.

Hnutí Ostravak a Občanská demokratická strana mají zato, že koalice 29 členů vzniklá za okolností výše uvedených je obrovským hazardem s městem Ostravou, které potřebuje silnou a stabilní vládu.

Hnutí Ostravak a ODS sdělují, že jsou připraveni obnovit s hnutím ANO jednání o ustavení nové radniční koalice, která však musí probíhat zcela otevřeně, nikoliv zákulisně. Zároveň však deklarují, že v takovémto případném jednání budou vždy vystupovat jako uskupení, které buď do nové koalice vstoupí společně a nebo společně zasednou v opozičních lavicích. V této souvislosti oba politické subjekty konstatují, že samozřejmě i nadále respektují právo vítězného hnutí ANO vést a moderovat takovéto případné koaliční vyjednávání.


V Ostravě dne 26. 10. 2018

 Lukáš Semerák, Hnutí Ostravak

 Martin Štěpánek, Občanská demokratická strana
Další články v kategorii