Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Dobré zprávy z televize N0E  i z Heřmanic

Dobré zprávy z televize N0E i z Heřmanic

23.5.2019

Leoš Ryška je neodmyslitelně spjat s Heřmanicemi, se zdejší farností a kostelem. Je také mužem mnoha profesí, ředitelem v Česku zcela výjimečné televize a dokumentaristou, který se s kamerou vydává do nejchudších míst světa.

„Jsem ještě saleziánem,“ říká L. Ryška, „ to znamená knězem, který se stará o bezprizorní mládež. Žiji v  komunitě saleziánů u Dona Boska v Moravské Ostravě. Chodí k  nám děti z  neúplných rodin nebo s  nějakým handicapem. Dítě potřebuje, aby ho měl někdo rád. Staráme se především o romskou mládež. Snažíme se je doučovat, vzdělávat, máme pro ně spoustu kroužků hudebních, sportovních a  podobně. Myslím, že tato práce má  smysl.“

A co dobrého můžete říci o Heřmanicích?

„Jsem tam  správcem římsko-katolické farnosti již  22 let.  V Heřmanicích žijí krásní lidé. Chodí do kostela, pořádáme spoustu společných akcí.  Místní lidé vše udělají sami, jenom to duchovní nechávají na mně. Jsem jenom pastýřem, otcem, který jim slouží. Loni jsem měl v Heřmanicích 22 křtů, to je hodně. O  duchovní hodnoty mají stále větší zájem i mladí lidé.

Před 22 lety, když jsem do Heřmanic přišel, vypadal kostel  sv. Marka velmi špatné. Byl poddolovaný, potřeboval stáhnout, aby už dále nepraskal. Na opravy chyběly farnosti peníze, na účtu bylo nějakých 180 tisíc korun.. Opravy stály spoustu peněz, ale heřmaničtí farníci byli velmi štědří, někteří darovali opravdu velké částky. A přispěli také lidé nevěřící, nepraktikující nebo husitského vyznání.“

Co  v Heřmanicích  postrádáte?

„Moc mi v Heřmanicích chybí náměstí. To by totiž mělo být v každé správné obci.  Náměstí by mohlo vzniknout před naším kostelem,  a to v sousedství farské zahrady, kterou letos otevřeme veřejnosti. Dostali jsme podporu  z  projektu FajnOVA. Na zahradě vzniká prostor pro děti i pro seniory. Už stojí altán, krb, k němu přibude velký koráb pro děti, stejně jako čítárna nebo dokonce mobilní kino.“

Máte štěstí, že se setkáváte s dobrými lidmi…

„Ano, vezměte si televizi NOE, v Česku jde o zcela ojedinělý projekt. Potřebujeme přibližně 4 miliony Kč měsíčně, abychom mohli fungovat a růst. Může to znít neuvěřitelně, ale jde to, denně dostáváme od drobných dárců cca 120 tisíc korun. Máme sedm desítek zaměstnanců a nyní pobočku už i v Praze. Vysíláme z družice Astra 3B v HD, v DVBT-2 na celém území ČR a samozřejmě přes internet (www.tvnoe.cz).

 Natáčím dokumenty…V Zambii, Ugandě, Malawi,  v Latinské Americe... V  těch nejchudších místech světa. Natáčel jsem děti i dospělé s nemocí AIDS, závislé na drogách. Urazil jsem s kamerou tisíce kilometrů a viděl mnoho lidské bolesti. Přesvědčil jsem se, že pokud vytvoříte dokument, přidáte číslo konta a lidé jsou příběhem zasaženi, pak jsou štědří a pomáhají.“ 

Další články v kategorii