Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Babiš „polidšťuje“ finanční správu.

Babiš „polidšťuje“ finanční správu.

7.3.2017

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) v pondělí 6.3. prohlásil, že finanční správa nepostupovala vždy lidsky a se selským rozumem, když podle zákona ukládá sankce za chyby v kontrolních hlášeních k DPH.

 Plátci DPH, kteří dostali dvě pokuty za kontrolní hlášení v roce 2016, proto mohou požádat o jejich prominutí bez ohledu na příčinu pochybení. Letos to bude možné u jedné pokuty.

 Nově budou mít také plátci daně možnost požádat o prominutí pokuty ve výši 10 až 50 tisíc korun, pokud jinak bezchybně plnili své povinnosti související s kontrolním hlášením. 

Dosud se promíjely sankce pouze v důsledku živelní pohromy nebo špatného zdravotního stavu. 

Uveďme konkrétní případ z Ostravska:  Podnikatel nereagoval na výzvu finančního úřadu zaslanou do datové schránky, „ aby změnil, doplnil či případně potvrdil původní údaje… a to ve lhůtě 5 pracovních dní.“  Byla mu vyměřena  pokuta ve výši 30 000 Kč ,  splatná do 15 dnů, odvolání je možné do 30 dnů, ale je nepřípustné, směřuje-li proti odůvodnění rozhodnutí. A protože odůvodnění  spočívá v tom, že podnikatel nereagoval  do 5 pracovních dnů od výzvy, nelze se  tedy odvolat. Může se tedy žádat pouze o prominutí se správním poplatkem  tisíc korun. 

Proč podnikatel nereagoval na výzvu? -    6 dnů před zasláním výzvy byl postižen mozkovým infarktem a je logické, že  v dalších několika dnech – spíše týdnech - nebyl schopen kontrolovat datovou schránku. Stejně by mu to však nepomohlo. /Navíc se ukázalo, že hlášení bylo podáno fakticky správně,  pouze došlo k záměně odstavců/. 

Všimněme si ještě dalších  časových údajů: podnikatel musí reagovat do 5 pracovních dní, daňová správa má lhůtu na vyřízení každého podání  30 dní.  Podnikatel marně čeká na promíjení sankce v   „důsledku  špatného zdravotního stavu“- což měl být  důvod, který měl- podle vyjádření daňové správy - platit i před  jejím pondělním „polidštěním.“ 

Tento případ dokumentuje, s jakou lehkostí a bezstarostností rozdává daňová správa pokuty v řádech desetitisíců bez možnosti odvolání.  – Babišův apel na  lidskost a zdravý selský rozum je  pouhá předvolební taktická hra. 

Další články v kategorii