Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra

Aktuality

Já v médiích
Ani  hořící haldy  nejsou  hrozbou

Ani hořící haldy nejsou hrozbou

3.7.2019

Haldy v česko-polském příhraničí, které jsou dosud termicky aktivní, škodí ovzduší méně, než se čekalo. V jejich emisích mají největší zastoupení uhlovodíky, které jsou nejméně škodlivé, těch nejrizikovějších je naopak minimum. Informovali o tom vedoucí dvouletého česko-polského výzkumu škodlivin z hald Václav Dombek z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Leszek Drobek z Hlavního báňského institutu v polských Katovicích.

Haldy  jsou tvořené hlušinami a odpady z bývalých dolů a koksoven. Patří mezi závažné ekologické zátěže, některé totiž hoří i několik desítek let. V Moravskoslezském kraji se nacházejí tři dosud termicky aktivní haldy – Ema, Heřmanice a Hedvika v Ostravě

 „Zastoupení látek, které jsou považovány za nejnebezpečnější a potenciálně karcinogenní, jako je benzo(a)pyren, je naprosto minoritní, prakticky pod úrovní jednoho procenta. Nejvíce jsou zastoupeny nízkojaderné uhlovodíky, jako je fenantren, naftalen, acenaften, a ty jsou zase považovány za ty nejméně toxické,“ řekl jeden z vedoucích výzkumu Václav Dombek.

 Emise  mají dopad jen do vzdálenosti několika málo stovek metrů, kde většinou nežije moc lidí. Nejsou nikterak škodlivější než jiné druhy činnosti, jako je doprava, spalovací procesy a tak dál. Jejich dopad je minimální.  Vědci čekali horší výsledky.

Radnice si stěžuje, měření je v pořádku

„Při jakémkoli silnějším větru, nebo když je teplé počasí, je to neskutečná zátěž pro místní obyvatele,“ popisuje starosta městského obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč (SNK RaB). Uhelný prach se obyvatelům usazuje na domech i autech a navíc ho i vdechují. 

Radnice už několik let bojuje za to, aby uhelná  skládka, která patří společnosti Liberty Ostrava, zmizela. 

Podle mluvčí Liberty Ostrava však monitorovací stanice v Radvanicích nezaznamenala od května ani jedno překročení limitu pro prach.


Podle Moravskoslezského kraje je skládka společnosti Liberty Ostrava v souladu s evropskou legislativou a firma údajně provádí všechna potřebná opatření. Kontroly Česká inspekce životního prostředí, potvrdily, že  se uhlí skladuje v souladu s předpisy.

Vyjádření  krajského hejtmana  Ivo Vondráka:  
Považuji za nepřijatelné, aby skládka uhlí takto otravovala obyvatelům Radvanic a Bartovic život. Neinvestujeme miliardy korun do výměny kotlů, abychom pak přihlíželi něčemu takovému. Byť kontroly, které na skládce provádějí hygienici, Česká inspekce životního prostředí, krajský úřad a další instituce, ukazují, že huť plní a dodržuje všechna nařízení a limity,je nutné, aby se hutní podnik choval nejen jako dobrý investor a zaměstnavatel, ale také jako dobrý soused.A tedy  měl dělat i něco navíc, než mu ukládá zákon.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Další články v kategorii