Načítání webu

Zdeněk Nytra

Senátor

Zdeněk Nytra
O mně

O mně

Rádi byste se o svém senátorovi dozvěděli více? V tom případě pokračujte ve čtení.

Pocházím z Janovic na Frýdecko-Místecku. Narodil jsem se 6. října 1961 a od roku 1982 žiji v Ostravě. Vystudoval jsem Střední průmyslovou školu chemickou a Vysokou školu báňskou- Technickou univerzitu.

Od dětství jsem aktivní jako dobrovolný hasič a 32 let byl tento můj koníček i mým povoláním. I po zvolení do Senátu Parlamentu ČR v roce 2016 jsem aktivní v hasičském hnutí. V mezinárodním měřítku působím jako viceprezident Mezinárodní organizace hasičských a záchranných služeb a jsem viceprezidentem Mezinárodní sportovní federace hasičů a záchranářů. V roce 2018 jsem se s družstvem našich mužů radoval z jejich vítězství na mistrovství světa v hasičském sportu, které se uskutečnilo v Báňské Bystrici.

DětstvíOd dětství jsem chtěl být „Soptíkem“ a toto přání se mi vyplnilo. Můj koníček se stal i mým celoživotním povoláním.

Má profesní dráha začala v roce 1984, kdy jsem se stal drážním hasičem. Od roku 1991 jsem působil v Hasičském záchranném sboru a stal se postupně ředitelem HZS v Ostravě. Po vzniku krajů v roce 2001 jsem byl jmenován ředitelem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Jako šéf Hasičského záchranného sboru našeho kraje s více než tisíci zaměstnanci jsem často přicházel do situací, v nichž jsem musel učinit okamžité rozhodnutí, protože v sázce byly životy a majetky lidí. Za tato rozhodnutí jsem nesl osobní odpovědnost. Také jako senátor jsem si vědom své odpovědnosti za to, kam bude nadále směřovat naše společnost.

Mým celoživotním přesvědčením je, že své zkušenosti a schopnosti má jedinec nabídnout ku prospěchu svých spoluobčanů i ve sféře věcí veřejných. Od roku 2006 jsem byl jako nezávislý kandidát po tři volební období /do roku 2018/ zastupitelem městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

PřesvědčeníZásady „fair play“ jsou nezpochybnitelnou součástí sportovního soutěžení hasičů a záchranářů. Tyto zásady patří i do veřejného života a politiky!

V komunálních volbách do zastupitelstva města Ostravy v roce 2018 jsem byl v čele kandidátky ODS. Po vzniku koalice jsem se stal neuvolněným členem rady s odpovědností za oblast bezpečnosti.

Po roční zkušenosti z kombinace práce senátora a radního statutárního města Ostravy - přestože to má i své výhody - jsem dospěl k rozhodnutí rezignovat na místo v radě města a věnovat se práci v Senátu na sto procent a ve funkci radního jsem skončil 30. ledna 2020.

Rok 2020 přinesl pro mé působení v Senátu další pracovní závazek, jelikož jsem se stal předsedou Senátorského klubu ODS a TOP 09.

Dlouhodobé zkušenosti s hasičskou profesí mne v červenci 2021 etablovaly do vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dne 6. července jsem byl zvolen na post náměstka starostky tohoto sdružení.


Co ovlivnilo mou kariéru?

V mém životě se přihodilo mnoho významných okamžiků, které ovlivnily celou moji kariéru. Ty nejdůležitější momenty vám nyní chci představit.

2018

Zvolen zastupitelem města Ostravy , funkce radní /bezpečnost/  

20182018

2016

Zvolen senátorem, ukončení služebního poměru v Hasičském záchranném sboru Moravskoslezského kraje. 

20162016

2014

Třetí volby do zastupitelstva MOaP - Na kandidátce jsem měl největší počet preferenčních hlasů.

20142014

2010

Opět zvolen zastupitelem Moravské Ostravy a Přívozu.

20102010

2006

byl jsem zvolen do zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

20062006

2001

Stál jsem při vzniku krajů a zároveň jsem byl jmenován ředitelem HZS Moravskoslezského kraje.

20012001

1997

Udělal jsem důležitá rozhodnutí při ničivých povodních na území města Ostravy.

19971997

1994

Stal jsem se ředitelem Hasičského záchranného sboru města Ostravy.

19941994

1991

Přešel jsem k Hasičskému záchrannému sboru města Ostravy.

19911991

1984

Ukončil jsem studia na VŠB a nastoupil k drážním hasičům v Ostravě.
19841984

1976

Tento rok jsem vstoupil do Sboru dobrovolných hasičů v Janovicích.

19761976
prev_button
history_arrow